Mieszkańcy Pomorza jeżdżą pociągami najczęściej w kraju. Urząd Transportu Kolejowego ogłosił właśnie coroczny raport o funkcjonowaniu rynku kolejowego.

Urząd Transportu Kolejowego każdego roku bada rynek przewozów pasażerskich. Jedną z metod jest liczenie pasażerów w pociągach. Wskaźnik wykorzystania kolei pokazuje, jak często w ciągu roku mieszkańcy korzystają z tego środka transportu. Na Pomorzu wyniósł on 19,9.

Po raz kolejny jest to najlepszy wynik w kraju. Warto zaznaczyć, że w pandemicznym 2020 roku wskaźnik ten wynosił 15,9, co również było najwyższą wartością w kraju - mówi Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.

Co ciekawe, na drugim miejscu jest, o wiele liczniejsze pod względem populacji, województwo mazowieckie z wynikiem 13,6. Trzecie miejsce w raporcie zajął Dolny Śląsk ze wskaźnikiem 7,8. Jak podaje samorząd województwa pomorskiego, wskaźnik Pomorza jest prawie trzy razy wyższy niż średnia ogólnopolska.

Jeśli chodzi o liczbę pasażerów, to z pociągów na Pomorzu skorzystało w 2021 roku 46,7 mln osób, co dało województwu drugie miejsce po Mazowszu, gdzie kolei przewiozła w poprzednim roku 74 mln pasażerów.

Statystyki opublikowane przez Urząd Transportu Kolejowego, zawierają również informacje, ilu pasażerów skorzystało z danej stacji. Najwięcej na Pomorzu - 8,3 mln osób - wyruszało w podróż ze stacji Gdynia Główna. Na drugim miejscu jest stacja Gdańsk Główny, która mimo przeciągającej się modernizacji, obsłużyła w poprzednim roku prawie 8 mln podróżnych.

Wpływ na te wyniki miała między innymi elektryfikacja PKM i budowa bajpasu kartuskiego. Jesteśmy w trakcje zakupu taboru kolejowego zarówno dla aglomeracji, jak i połączeń regionalnych, a niedługo ogłosimy przetarg na zakup składów o napędzie hybrydowym - zapowiada Struk.

Samorząd województwa planuje, że w najbliższych latach na pomorskich torach pojawi się 35 nowych pociągów.

Stanisław Pawłowski