Ważny krok w budowie tak zwanej Drogi Czerwonej w Gdyni, na którą mieszkańcy Trójmiasta czekają od wielu lat. Chodzi o - potrzebne głównie dla TIR-ów - alternatywne połączenie Portu i Obwodnicy Trójmiasta. Spółka Centralny Port Komunikacyjny przekaże regionalnemu oddziałowi GDDKiA na ten cel 20 mln zł.

W poniedziałek ( 11 kwietnia) podpisana została umowa w sprawie finansowania prac przygotowawczych do budowy Drogi Czerwonej w Gdyni.

Jak informuje reporter RMF MF Kuba Kaługa , porozumienie zapewnia finansowanie dla prac przygotowawczych, a potrzebne na ten cel pieniądze - ok. 20 mln złotych - wyłożyć ma Centralny Port Komunikacyjny. Chodzi głównie  o opracowanie dokumentacji projektowej, niezbędnej do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla tej inwestycji czyli z ustalaniem dokładnego przebiegu drogi. 

W sumie  ma to być prawie 9 km trasy prowadzącej od Portu Gdynia do skrzyżowana z ulicą Morską i węzłem Gdynia - Chylonia na obwodnicy Trójmiasta. 

Budowa Drogi Czerwonej zostanie podzielona na trzy odcinki. Będzie trasą dwujezdniową z pięcioma węzłami. Jej koszt oszacowano  na 2,7 mld zł. W całości ma być sfinansowana z budżetu państwa.

Podpisanie umowy z wykonawcą budowy Drogi Czerwonej zaplanowano na 2026 rok. Prace przy budowie drogi mogą potrwać do 2029 roku.