Zgodnie z zapowiedziami Urzędu Morskiego w Gdyni rozpoczął się drugi etap poszerzania plaży w Gdyni Orłowie. Wbudowanych zostanie ok. 180 tys. m3 piasku, który jest pozyskiwany z dna Bałtyku.

Rozpoczęło się powiększanie plaży w Gdyni Orłowie. Jak przekazała rzeczniczka Urzędu Morskiego w Gdyni Magdalena Kierzkowska, plaża zostanie poszerzona na odcinku od Potoku Kolibkowskiego do ujścia rzeki Swelina, czyli od Teatru Letniego w kierunku Sopotu. Jest to odcinek o długości ok. 1,2 km - stwierdziła.

Dodała, że na tym fragmencie plaży zostanie wbudowanych ok. 180 tys. m3 piasku. Prace mają zakończyć się w lutym przyszłego roku. Plaża będzie miała ok. 60-80 metrów szerokości - oceniła. W tej chwili jest to ok. 20-30 metrów.

Pierwszy etap poszerzania gdyńskiej plaży zakończył się przed wakacjami i obejmował kilometrowy odcinek od Sceny Teatru Miejskiego w Gdyni do molo w Orłowie. Wykorzystano wówczas ponad 100 tys. m3 piasku.

Celem prac jest zabezpieczenie brzegu przed rozmywaniem i zniszczeniem przez sztormy poprzez poszerzenie plaży, wykonanie podbudowy podbrzeża oraz zabezpieczenie umocnienia z narzutu kamiennego, znajdującego się we wschodniej części plaży przy porcie.

To właśnie sztormy, które przeszły przez północną część Polski na przełomie stycznia i lutego br. spowodowały zniszczenie plaży w Gdyni Orłowie.

Kierzkowska podkreśliła, że zasilanie plaży jest wykonywane w ramach zadania "Budowa toru podejściowego wewnętrznego do Portu Północnego wraz z obrotnicą" w ramach projektu "Modernizacja układu falochronów osłonowych w Porcie Północnym w Gdańsku". Łącznie do wykorzystania będzie ponad 2 mln m3 urobku.

Projekt ten zakłada, iż część piaszczysta urobku, pochodząca z robót czerpalnych, zostanie wbudowana w brzeg Zatoki Gdańskiej w rejonie plaż w Brzeźnie, Gdyni Orłowo i Westerplatte, w brzeg otwartego morza w rejonie Jastrzębiej Góry, Ostrowa i Karwieńskich Błot oraz w brzeg podmorskiej strony Półwyspu Helskiego w rejonie plaży w Kuźnicy - tłumaczyła rzeczniczka Urzędu Morskiego w Gdyni.

W przyszłości, wzdłuż plaży w Gdyni Orłowie, planowana jest również budowa progów podwodnych, mających za zadanie częściowe wygaszania energii, z jaką fale uderzają o brzeg.

Urząd jest na etapie procedowania postępowania przetargowego na opracowanie koncepcji projektowej wraz z badaniami geotechnicznymi na podstawie opracowanej wcześniej analizy falowania i ruchu rumowiska - mówiła Kierzkowska.

Zaznaczyła, że planowany termin zakończenia prac projektowych i badań to koniec 2025 r.

Wszystkie prace będą kosztowały ok. 4,5 mln zł i stanowią jeden z elementów inwestycji pogłębiania toru podejściowego wewnętrznego w Porcie Północnym. Całkowity koszt tego projektu to 795 mln zł, w tym 85 proc. dofinansowania unijnego.

Urząd zapewnia, że przez cały rok prowadzi działania, mające na celu ochronę brzegu przed sztormami. Głównym ich celem jest zapobieganie zniszczeniom i podtopieniom terenów zurbanizowanych.