Policjanci z Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku odebrali specjalny pojazd będący Mobilnym Centrum Pomocy Ofiarom Przestępstw. Samochód ma ułatwić kontakt między policjantem a ofiarą przestępstwa.

Często się zdarza, że osoba doświadczająca przemocy domowej nie ma odwagi zgłosić się do jednostki policji lub odmawia składań zeznań w obecności sprawcy przemocy. W tego typu sytuacji Mobilne Centrum Pomocy Ofiarom Przestępstw zapewni osobie pokrzywdzonej komfort i godne warunki do rozmowy i zgłoszenia przestępstwa. 

Dodatkowym ułatwieniem jest fakt, iż policjant będzie dojeżdżać do miejsca zamieszkania wskazanej osoby.

Centrum wyposażone jest w stolik, krzesła, laptop, skaner z drukarką oraz odpowiednie informatory dla ofiar przestępstw. Dzięki temu, przy złożeniu zawiadomienia o przestępstwie, osoba pokrzywdzona otrzyma dodatkowo informację i wskazówki na temat instytucji, które udzielają ofiarom pomocy psychologicznej lub prawnej.

Dodatkowym zadaniem, jakie spełniać będzie  Mobilne Centrum, to zapewnienie miejsca bezpiecznej i przyjaznej rozmowy policjanta z osobą małoletnią. Nierzadko ofiarami przestępstw/przemocy padają dzieci, dla których rozmowa z umundurowanym funkcjonariuszem może powodować stres . 

W Mobilnym Centrum znalazły się maskotki, kolorowanki i gry, stworzona zostanie atmosfera przyjazna dziecku, po to żeby zminimalizować traumę przeżywaną przez dziecko.

Do wyposażenia pojazdu, w ramach projektu, dokupiono pętlę indukcyjną pomagającą w rozmowie z osobą niedosłyszącą oraz translator/tłumacz kilkunastu języków do wsparcia rozmowy z obcokrajowcem.

Samochód wart jest 398 tys. zł i to czwarty tego rodzaju pojazd w Polsce.