Wojewoda pomorska Beata Rutkiewicz wręczyła Dariuszowi Chmielewskiemu powołanie na Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Chmielewski pełnił już tę funkcję w latach 2012-2016.

Dariusz Chmielewski wraca na stanowisko Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Nominację odebrał w poniedziałek, 5 lutego, z rąk wojewody pomorskiej Beaty Rutkiewicz.

Nowy konserwator zaznaczył, iż najważniejsze zadania jakie sobie stawia to przede wszystkim poprawa współpracy z samorządami,  usprawnienie pracy Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Gdańsku i odrobienie zaległości. Zapowiedział również audyt urzędu.

Poprzednio, funkcje pomorskiego wojewódzkiego konserwatora zabytków w latach 2019-2023 pełnił Igor Strzok. 

Dariusz Chmielewski ma 51 lat, jest zawodowym konserwatorem zabytków. W 1996 roku ukończył Instytut Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. 

Od 2007 roku prowadził firmę świadczącą usługi ochrony zabytków. Wcześniej pracował jako inspektor u wojewódzkiego konserwatora zabytków w Toruniu i u miejskiego konserwatora zabytków w Gdańsku. Był wówczas m.in. pełnomocnikiem prezydenta Gdańska ds. odbudowy kościoła św. Katarzyny po pożarze w 2006 roku.