O zabezpieczeniu przed mrozem przyłączy wodociągowych, studzienek i pomieszczeń z wodomierzami przypomina Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Szczecinie. Zadbanie o odpowiedni stan techniczny przyłączy wody leży po stronie właściciela lub zarządcy nieruchomości. Zmniejsza to ryzyko awarii.

Przed mrozem warto zabezpieczyć przyłącze wodociągowe, węzły, studzienki i pomieszczenia wodomierzowe. Jak przypomina Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Szczecinie kilka prostych czynności uchroni nas przed sporymi kłopotami. Bez odpowiednich zabezpieczeń grozi nam zamarznięcie instalacji wodociągowej, uszkodzenia i awarie

Zadbanie o przyłącza lub studnie zmniejsza ryzyko np. pęknięcia rur i niekontrolowanego wycieku wody. Prawidłowo wykonane zabezpieczenie pozwoli też uniknąć niepotrzebnych wydatków związanych z kosztami odmrożenia czy napraw. 

Jak ochronić urządzenia wodociągowe przed mrozem?

W przypadku pomieszczeń, w których znajduje się wodomierz należy zamknąć oraz uszczelnić drzwi i okna, wstawić brakujące szyby lub zabezpieczyć ewentualne szczeliny w ścianach przed mrozem. Studzienki wodomierzowe trzeba oczyścić ze śmieci i liści, opróżnić z zalegającej wody i ocieplić właz kładąc dodatkową izolację np. ze styropianu. 

Wodomierze lub rury wodociągowe przechodzące przez nieogrzewane pomieszczenia powinno się ocieplić poprzez owinięcie tkaninami lub zastosowanie pianek izolacyjnych. 

Na oddzielną uwagę zasługują instalacje wodociągowe w domkach lub innych budynkach wykorzystywanych jedynie w okresie letnim. W takich przypadkach zabezpieczenie polega na zamknięciu zaworów i odwodnieniu rur jeszcze przed okresem mrozów. Nie wolno zostawiać też gumowych węży ogrodowych. Pamiętajmy, że woda zamarzając zmienia swoją objętość, a to grozi rozsadzeniem instalacji.