Paczka z Indonezji wzbudziła podejrzenia mundurowych ze szczecińskiej służby celnej. Po sprawdzeniu przesyłki okazało się, że mieszkaniec Szczecina zamówił spodnie ze skór pytona. Teraz nie dość, że zamówienia nie otrzyma, to może spędzić w więzieniu nawet pięć lat.

Nadawca w deklaracji przesyłki wpisał, że znajdują się w niej spodnie. Nie dodał jednak istotnego szczegółu - że są to spodnie ze skór pytona.

Paczka miała trafić do odbiorcy w Szczecinie.

Koordynatorka ds. CITES (ochrona zwierząt i roślin zagrożonych wyginięciem) potwierdziła, że odzież została uszyta właśnie ze skór tego gatunku objętego ochroną na podstawie konwencji CITES.  

Przesyłka trafiła teraz do Magazynu Depozytowego Urzędu Celno-Skarbowego w Szczecinie (ZUCS). Dalszym postępowaniem zajmie się komórka  dochodzeniowo-śledcza ZUCS.

Przewóz przez granicę żywych okazów roślin i zwierząt zagrożonych wyginięciem oraz wykonanych z nich przedmiotów (bez specjalnych pozwoleń), jest przestępstwem i grozi karą pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5, wysoką grzywną i przepadkiem okazów.

Konwencja CITES

Konwencja CITES to Konwencja o Międzynarodowym Handlu Dzikimi Zwierzętami i Roślinami Gatunków Zagrożonych Wyginięciem zwana jest również - od miejsca jej podpisania w 1973 r. - Konwencją Waszyngtońską (CITES).

Jej celem jest ochrona zwierząt i roślin zagrożonych wyginięciem poprzez kontrolę i ograniczanie handlu nimi. Podpisało ją 175 państw, a Polska ratyfikowała ją w 1989 r.

Pod ochroną Konwencji CITES jest kilkadziesiąt tysięcy gatunków roślin i zwierząt. 

Wśród nich są m.in. małpy, małpiatki, kapucynki, lwy, tygrysy, pumy, żbiki, a także wilki, słonie, nosorożce czy hipopotamy.

Pod ochroną są także niemal wszystkie papugi, gwarki, węże, krokodyle, aligatory, wiele jaszczurek, pijawki, niektóre małże i ślimaki oraz prawie wszystkie koralowce.

Według przepisów konwencji nie ma znaczenia, czy przewożone przez granicę są żywe zwierzęta, martwe osobniki, trofea myśliwskie czy np. skóry i wyroby skórzane, żywność, medykamenty, wyroby z kości słoniowej, czy rogu nosorożca. Od 1997 r. obowiązują w Polsce związane z tym przepisy karne.