Najnowszej generacji akcelerator TrueBeam o wartości blisko 12,5 mln zł został zainstalowany w oddziale klinicznym radioterapii Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii. Zakup sprzętu był możliwy dzięki dotacji Ministerstwa Zdrowia, przyznanej w ramach projektu „Narodowa Strategia Onkologiczna”.

Akcelerator służy do precyzyjnego napromieniania zmian nowotworowych, zlokalizowanych w dowolnym miejscu w ciele człowieka. Wiązki promieniowania jonizującego generowane przez akcelerator trafiają w zmienioną chorobowo tkankę i niszczą ją. Dzięki tej precyzji sąsiadująca z guzem nowotworowym zdrowa tkanka pozostaje niezmieniona, co istotnie zmniejsza ryzyko występowania skutków ubocznych terapii.

W tej chwili dysponujemy najnowocześniejszym sprzętem do radioterapii, z najnowszą z dostępnych wersją oprogramowania - mówi Waldemar Kot, kierownik Zakładu Fizyki w ZCO. Możemy napromieniać każdy rodzaj nowotworu. W zależności od stosowanej techniki napromieniania, na jednym akceleratorze, a mamy ich łącznie pięć, możemy dziennie napromieniać do 30 do 60 pacjentów.

Dla każdego pacjenta, który został zakwalifikowany do radioterapii ustalany jest indywidualny, szczegółowy plan leczenia.

Nowy akcelerator TrueBeam jest tożsamy z dotychczas posiadanym aparatem. Sprzęt usprawni leczenie pacjentów z wykorzystaniem technik dynamicznych oraz np. podczas napromieniania całego ciała lub szpiku w ramach procedur przeszczepu szpiku w schorzeniach onkohematologicznych - dodaje dr Michał Falco, kierownik oddziału klinicznego radioterapii ZCO.

Nowy akcelerator został zakupiony w ramach ministerialnego zadania "Doposażenie zakładów radioterapii". Wartość sprzętu to 12,5 mln zł - dotacja wyniosła 8,5 mln zł, brakującą kwotę szpital pokrył ze środków własnych. 

Opracowanie: