Po raz piąty Zachodniopomorskie Centrum Onkologii pomyślnie przeszło proces akredytacyjny prowadzony przez Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia. Akredytacja zakończyła się wynikiem 92%, co plasuje ZCO na trzecim miejscu w kraju wśród wszystkich akredytowanych w Polsce szpitali.

Certyfikaty akredytacyjne przyznawane przez jednostkę działającą przy Ministerstwie Zdrowia przyznawane są na okres trzech lat. Szpitalowi przyznano go już po raz piąty.

Minione 2 lata wymagały od nas przemodelowania wielu procesów, dostosowania się do zupełnie nowych warunków funkcjonowania. Był to czas wyjątkowo wytężonej pracy. To, że zespołowi udało się w tak trudnym okresie nie tylko utrzymać, ale i podnieść poziom jakości, jest osiągnięciem wyjątkowym, świadczącym o dużej aktywności i wielkim zaangażowaniu w pracę na rzecz naszych pacjentów - mówi Adrian Sikorski, dyrektor ZCO w Szczecnie.

Certyfikat akredytacyjny to obiektywna, mierzalna ocenaKompleksowej oceny akredytacyjnej dokonują profesjonaliści, w oparciu o ściśle określone, mierzalne kryteria. Właśnie dlatego akredytacja ma również niebywałą wartość informacyjną dla pacjentów, którzy poszukują obiektywnej wiedzy na temat jakości ośrodka - podkreśla dyrektor placówki.

Wśród zewnętrznych metod zapewnienia wysokiej jakości świadczeń akredytacja jest najszerzej sprawdzoną na świecie i najskuteczniejszą. Jej rola we współczesnych systemach zdrowotnych polega głównie na wyszukiwaniu zagadnień, które w największym stopniu wpływają na poziom świadczeń i bezpieczeństwo pacjentów. W tych obszarach tworzone są mierzalne kryteria oceny placówek opieki zdrowotnej określonego typu np. szpitali, lecznictwa otwartego, czy zakładów opieki długoterminowej, zwane standardami akredytacyjnymi. 

Standardy te mają charakter dynamiczny, podlegają okresowej modyfikacji, zależnie od szybkości wywoływania pożądanych efektów. Dzięki temu spełnione jest założenie akredytacji polegające na stałym stymulowaniu do osiągania poziomu optimum, jaki wyznaczają standardy akredytacyjne. Każdorazowo wymogi standardów muszą być na poziomie możliwie wysokim, a przy tym jednak realnie osiągalnym - czytamy na stronie Centrum Monitorowania Jakości.

Przyznany certyfikat obowiązuje do maja 2025 roku.

W Zachodniopomorskiem akredytacje wydawane przez Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia ma 7 szpitali, w całej Polsce standardy spełnia 176. Zachodniopomorskie Centrum Onkologii uzyskało w ocenie 92%, a to trzeci najlepszy wynik w kraju.