Pacjenci znajdą tu opiekę od momentu diagnozy, aż do wyzdrowienia. Po gruntownym remoncie, wykonanym dzięki wsparciu funduszy UE, do użytku oddany został budynek Centrum Koordynacji opieki nad pacjentem w Zachodniopomorskim Centrum Onkologii.

Centrum Koordynacji powstało, by wzmocnić opiekę nad pacjentem onkologicznym od momentu, kiedy pierwszy raz pojawia się w szpitalu do zakończenia procesu leczenia, aż po monitorowanie stanu zdrowia i efektów terapii w ramach badań kontrolnych.

Dążymy do wdrożenia kompletnego modelu opieki nad pacjentami i ich bliskimi w województwie zachodniopomorskim - mówi Adrian Sikorski, dyrektor Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii. Opieka nad pacjentem onkologicznym to złożony proces, który jest  udziałem wielu specjalistów. Ważne jest stworzenie takiego środowiska, dzięki któremu pacjent będzie zaopiekowany podczas całej swojej drogi walki z chorobą i otrzyma niezbędne wsparcie również pomiędzy poszczególnymi etapami leczenia

Musimy troszczyć się o to, by pacjent, gdy to tylko możliwe, oczekiwane informacje mógł pozyskać znajdując się w domu, a część świadczeń medycznych otrzymał jak najbliżej miejsca zamieszkania. Pacjent nie może być sam w tym skomplikowanym systemie. Nowo powstałe centrum to bardzo ważny krok w  kierunku budowania zintegrowanego środowiska opieki - dodał Sikorski.

W budynku Centrum znajdują się stanowiska pracy zarówno do obsługi zdalnej pacjentów oraz stanowiska dla lekarzy udzielających pacjentom teleporad w okresie między wyznaczonymi terminami kontroli.  System informatyczny ułatwiający pracę z pacjentami na odległość wyeliminuje konieczność uciążliwego dla pacjenta osobistego zgłaszania się do ośrodka w sytuacjach, kiedy taka obecność jest zbędna, na przykład chodzi o przekazanie informacji dotyczącej wyniku badania diagnostycznego, zaplanowanie terminów na poszczególne etapy leczenia czy też wyjaśnienie wątpliwości co do dalszego trybu postępowania - mówi Agnieszka Muchla-Łagosz, rzeczniczka ZCO.

W nowo wyremontowanym budynku, który mieści się tuż przy wjeździe do szpitala od ul. Strzałowskiej, powstały także pomieszczenia dla psychoonkologów do pracy z pacjentami, zarówno sala do spotkań grupowych, jak i pracy indywidualnej.

Jestem też niezwykle dumny, że w Zachodniopomorskim Centrum Onkologii otworzyliśmy Zakład Psychoonkologii, który systematycznie będzie rozwijany. Nie możemy mówić o współczesnej onkologii bez holistycznego podejścia i o kompleksowym leczeniu onkologicznym bez zagwarantowania dostępności do opieki psychologicznej - dodaje dyrektor Adrian Sikorski.

Psychoonkolog udziela pacjentowi wsparcia terapeutycznego, pomaga radzić sobie ze stresem i emocjami, z obciążeniem psychicznym, które pojawia się w trudnej terapii onkologicznej, może wspierać także rodzinę pacjenta. Zakład Psychoonkologii w ZCO składa się obecnie z czterech specjalistów-psychoonkologów oraz terapeutki zajęciowej.

Projekt uzyskał dofinansowanie z funduszy unijnych, z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego w wysokości blisko 2 mln zł. Całkowita wartość inwestycji to 4,5 mln zł.