Samochód pełen używanej odzieży zatrzymali celnicy na autostradzie A6 pod Szczecinem. Auto z polskimi numerami rejestracyjnymi we wczesnych godzinach porannych wjeżdżało do Polski z Niemiec. Kierowca wiózł 15 ton używanej odzieży, która po sprawdzeniu okazała się nielegalnie przewożonymi odpadami.

Zatrzymany do kontroli kierowca przewoził 15 ton używanej odzieży z Berlina do odbiorcy w Czaplinku.  

Zapisy z międzynarodowego listu przewozowego wskazywały, że przewożona może być odzież używana niesortowana. Funkcjonariusze podjęli decyzję o kontroli transportu i faktycznie ustalili, że przewożona jest odzież używana popakowana w worki, ale wśród tej odzieży są też inne przedmioty, m.in. ścinki tkanin, pojemniki plastikowe, zabrudzone buty sportowe. Kontrola pokazała, że w tym przypadku może chodzić o przewóz odpadów. 

Samochód nie był oznaczony tablicą ,,A" wymaganą przy transgranicznym przewozie odpadów.

O transporcie poinformowaliśmy Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie (WIOŚ). Inspektorzy WIOŚ przeprowadzili oględziny towaru i stwierdzili, iż przewożona odzież jest odpadem. Sprawę przekazano GIOŚ, który zdecyduje co dalej stanie się z tymi odpadami - informuje Małgorzata Brzoza, rzecznik Izby Administracji Skarbowej w Szczecinie.

Gospodarowanie odpadami w Polsce i na terenie całej Unii Europejskiej związane jest z wieloma restrykcjami. Podczas kontroli transportu takich towarów przez Służbę Celno-Skarbową oceniane jest, czy przewożony towar stanowi odpad w rozumieniu ustawy o odpadach. W przypadku odzieży używanej odpadem nie jest odzież używana sortowana i przeznaczona do dalszego wykorzystania zgodnie z pierwotnym przeznaczeniem. Natomiast odzież używana nieposortowana traktowana jest jako odpad.

Przemieszczanie odpadów może odbywać się wyłącznie w celu ich odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, które odbywają się wyłącznie na podstawie zezwolenia na przetwarzanie odpadów.

Jeśli mamy do czynienia z odpadami, to przewoźnik, wysyłający i ich odbiorca muszą dopełnić określonych obowiązków. Ich niedopełnienie grozi wysokimi karami pieniężnymi. 

Zgodnie z ustawą o transporcie drogowym wwożenie odpadów na terytorium Polski bez wymaganego zezwolenia zagrożone jest karą do 12 tys. zł. Natomiast na podstawie ustawy o międzynarodowym przemieszczaniu odpadów, WIOŚ nakłada na odbiorcę odpadów przywiezionych nielegalnie bez dokonania zgłoszenia, w drodze decyzji, karę pieniężną w wysokości od 50 tys. do 300 tys. zł.

Oprócz kar pieniężnych oraz grzywien za wykroczenia, za nielegalne przemieszczanie odpadów, grozi również odpowiedzialność karna przewidziana w kodeksie karnym. Kto wbrew przepisom przywozi odpady z zagranicy, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.