Do końca września szpital wojewódzki w Szczecinie nie będzie przyjmować pacjentów na oddział okulistyczny. Pracę oddziału trzeba było zawiesić z powodu braków personelu.

Jak poinformował szpital, działalność oddziału okulistycznego została zawieszona pomiędzy 1 sierpnia a 30 września. W tym czasie przy ulicy Arkońskiej nie będą świadczone tzw. dyżury ostre, podczas których lekarze udzielali pomocy nagłym przypadkom.

Wszystko przez braki kadrowe. W oddziale pracuje trzech lekarzy specjalistów, jeden lekarz bez specjalizacji z warunkowym prawem wykonywania zawodu oraz jeden rezydent. To wysoce niewystarczająca obsada, która od miesięcy pracowała ponad siły, zapewniając ciągłość pracy oddziału. Przemęczenie lekarzy i trwające trudności z pozyskaniem kolejnych specjalistów zmusiły dyrekcję szpitala do wystąpienia z wnioskiem do Wojewody Zachodniopomorskiego o zgodę na czasowe zaprzestanie wykonywania świadczeń zdrowotnych przez oddział okulistyki. Taka zgoda została wydana 31 lipca -  mówi Tomasz Owsik-Kozłowski, rzecznik szpitala.

W ponad 20 przypadkach trzeba było też przełożyć zaplanowane na ten czas zabiegi. Na szczęście oddział hospitalizuje pacjentów w trybie jednodniowym. To znaczy, że pacjent jest zazwyczaj przyjmowany do szpitala, przechodzi zabieg na przykład usunięcia zaćmy i tego samego dnia wypisywany jest do domu. Nie było więc takich sytuacji, żeby pacjenci przebywali na oddziale i trzeba było ich przenosić do innych placówek - dodaje Tomasz Owsik-Kozłowski.

Normalnie działa przyszpitalna poradnia. Tam wszystkie wizyty w czasie zawieszenia pracy oddziału będą odbywać się normalnie. Szpital przy Arkońskiej nie będzie natomiast pełnić ostrych dyżurów. W tym czasie w nagłych przypadkach pacjenci powinni kierować się do szpitala na Pomorzanach, a we wtorki do szpitala MSWiA.

Szpital wojewódzki cały czas szuka lekarzy. Lecznica jest gotowa zatrudnić okulistów, ale także rezydentów i lekarzy w trakcie trwania specjalizacji okulistycznej.