​Nowoczesny sprzęt do biopsji fuzyjnej prostaty kupił za ponad 600 tys. zł Szpital Wojewódzki w Szczecinie. Dzięki aparatowi pacjenci z podejrzeniem raka gruczołu krokowego zyskają dostęp do szczegółowej, wiarygodnej diagnostyki, która szybko, bezpiecznie i bez bólu potwierdzi lub wykluczy chorobę.

Aparat służyć będzie pacjentom, którzy w poradni urologicznej SPWSZ przy ul. Arkońskiej w Szczecinie będą diagnozowani w kierunku nowotworu prostaty.

- Diagnostyka raka stercza składa się z kilku kroków, badania poziomu PSA we krwi, rezonansu magnetycznego i biopsji. To ta ostatnia daje odpowiedź, czy pacjent choruje onkologicznie i jak można mu pomóc - tłumaczy dr hab. n. med. Artur Lemiński, lekarz kierujący oddziałem urologii w szpitalu przy ul. Arkońskiej.

Biopsja fuzyjna to nowoczesna i coraz częściej stosowana metoda, która pozwala na precyzyjne zlokalizowanie, a następnie pobranie wycinków chorobowo zmienionych tkanek prostaty. Jest to możliwe dzięki połączeniu w czasie rzeczywistym badania USG wykonywanego przez aparat z wcześniejszymi obrazami z rezonansu magnetycznego. Taka fuzja dwóch systemów obrazowych pozwala lekarzowi wykonującemu biopsję na dokładne określenie obszaru, z którego pobierane są wycinki do badania histopatologicznego.

- Wcześniej stosowana biopsja przezodbytnicza wiązała się z istotnym ryzkiem powikłań infekcyjnych przy stosunkowo niskiej dokładności diagnostycznej. To powodowało nierzadko konieczność wielokrotnego powtarzania tej procedury - mówi dr n. med. Krystian Kaczmarek, urolog ze Szpitala Wojewódzkiego. - System, który właśnie do nas dotarł, jest dla pacjenta znacznie bezpieczniejszy i, co dla lekarzy szczególnie istotne, dużo dokładniejszy. To tak jakby przesiąść się z kompasu na nawigację GPS. Biopsja fuzyjna sprawia, że lekarz dokładnie widzi, skąd pobiera wycinki do badań, a to wpływa na wiarygodność wyniku.

Biopsja fuzyjna wykonywana jest w znieczuleniu miejscowym, nie wymaga od pacjenta pobytu w szpitalu i odbywa się w trybie ambulatoryjnym. O zasadności wykonania badania zdecyduje lekarz urolog. Wskazaniami do konsultacji pod kątem dalszej diagnostyki są utrzymujące się podwyższone stężenie PSA czy nieprawidłowości w badaniu per rectum.

Zespół oddziału urologii jest przeszkolony i ma duże doświadczenie w wykonywaniu fuzyjnych biopsji prostaty. Samo badanie finansowane jest ze środków publicznych.

Aparat został zakupiony ze środków własnych szpitala, a jego koszt wyniósł ponad 600 000 zł.