Dorota Serwa wygrała konkurs na stanowisko dyrektora Wydziału Kultury Urzędu Miasta Szczecin. Dotychczas pełniła funkcję dyrektora Filharmonii im. Mieczysława Karłowicza.

Jak informuje urząd miasta, w konkursie na stanowisko dyrektora Wydziału Kultury udział brało łącznie ośmiu kandydatów. Po przeprowadzeniu postępowania konkursowego, komisja rekomendowała Prezydentowi Miasta Szczecin na stanowisko dyrektora wydziału kandydaturę Doroty Serwy.

Według komisji konkursowej, Dorota Serwa przedstawiła ciekawą i spójną koncepcję pracy na stanowisku dyrektora wydziału, która w największym stopniu spełniła oczekiwania. Ogromnym atutem kandydatki jest ponad dwudziestoletnie doświadczenie w pracy w szeroko rozumianej sferze kultury, w tym na stanowiskach kierowniczych - mówi Marta Kufel z biura prasowego urzędu. Nowa dyrektor ma połączyć samorząd z artystyczną stroną miasta.   

Dorota Serwa to urodzona w 1972 roku absolwentka średniej szkoły muzycznej w Szczecinie i Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Z wykształcenia jest muzykologiem. Od 2012 roku pełniła funkcję dyrektora Filharmonii im. Mieczysława Karłowicza. Wcześniej obejmowała kierownicze stanowiska m.in. w Dziale Edukacji Muzeum Powstania Warszawskiego oraz w Fotoplastykonie Warszawskim. Była również zastępcą dyrektora Narodowego Centrum Kultury oraz ekspertem ds. funduszy europejskich w Fundacji Edukacji Ekonomicznej.