Pięć samochodów elektrycznych wraz ze stacjami ładowania i trzy wozy ratowniczo-gaśnicze trafią do strażaków w woj. zachodniopomorskim. Zakup sprzętu kwotą ponad 3,3 mln zł dofinansuje Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

Ta umowa jest szczególna, bo zgodnie z możliwościami i trendami, które idą, czyli niskoemisyjnością, inwestujemy w samochody elektryczne. To będą pierwsze samochody elektryczne dla zachodniopomorskich strażaków - powiedział zachodniopomorski komendant wojewódzki PSP nadbryg. Jarosław Tomczyk.

Samochody zostaną włączone do podziału bojowego w miastach, gdzie będą służyły mieszkańcom, dbając jednocześnie o środowisko, które z racji dużego natężenia ruchu jest szczególnie narażone na zanieczyszczenia - przekazał Tomczyk.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie poinformował, że dzięki pojazdom z napędem elektrycznym w skali roku do atmosfery nie trafi blisko 7 ton dwutlenku węgla i innych zanieczyszczeń; spadną też koszty związane z zakupem paliw.

Poza samochodami elektrycznymi zakupione zostaną też trzy terenowe samochody ratowniczo-gaśnicze. Koszt ich zakupu to 3 mln złotych, w tym 2 mln zł przekazał WFOŚiGW w Szczecinie.

Każdy z planowanych do zakupu pojazdów będzie wyposażony w zbiornik wody o pojemności 2500 litrów, agregat prądotwórczy, maszt oświetleniowy, autopompę, a także aparaty powietrzne oraz sprzęt burzący, ratowniczy i ostrzegawczy - przekazał prezes WFOŚiGW w Szczecinie Marek Subocz.

Pięć samochodów elektrycznych i stacji ładowania trafi do Komendy Wojewódzkiej PSP w Szczecinie, Komend Miejskich w Szczecinie i Koszalinie oraz Komend Powiatowych w Stargardzie i Wałczu.

Koszt zakupu bezemisyjnych samochodów to ponad 1,4 mln zł. WFOŚiGW w Szczecinie przekaże na ten cel ponad 1,3 mln zł.