3 niszczyciele i jeden stawiacz min wpłyną do portu w Szczecinie. Zaplanowana na czwartek, 26 maja, obecność okrętów NATO ma związek z zapewnieniem bezpieczeństwa żeglugi. Okręty pozostaną w Szczecinie do poniedziałku.

W czwartkowy poranek, około godziny 9, przy Wałach Chrobrego zacumuje Stały Zespół Sił Obrony Przeciwminowej NATO SNMCMG1 (skrótowiec oznacza: Standing NATO Mine Countermeasures Group 1, czyli Stały Zespół Sił Obrony Przeciwminowej NATO Grupa 1), w skład którego wchodzą:

  • HNOMS Hinnoy - niszczyciel min (Norwegia),
  • LVNS Virsaitis - stawiacz min (Łotwa),
  • EML Sakala - niszczyciel min (Estonia),
  • BNS Primula - niszczyciel min (Belgia).

Jaki jest cel wizyty okrętów NATO?

Wizyta związana prezentacją siły NATO w państwach sojuszniczych oraz wspólne szkolenie z nimi. W trakcie swojej wizyty przedstawiciele grupy spotkają się m.in. z władzami miasta.

Głównym zadaniem okrętów Stałego Zespołu Sił Obrony Przeciwminowej NATO SNMCMG1 jest zapewnienie bezpieczeństwa żeglugi na morskich szlakach komunikacyjnych poprzez poszukiwanie, wykrywanie i niszczenie niebezpiecznych obiektów podwodnych stanowiących powojenne pozostałości.

Wieczorem do zespołu okrętów NATO dołączy ORP Xawery Czernicki - okręt wsparcia logistycznego (Polska).

Zwiedzanie polskiego okrętu - w jakie dni? W jakich godzinach?

Jednostka udostępni swój pokład dla zwiedzających w piątek w godzinach 17-19 oraz sobotę i niedzielę w godzinach 13-17.

Okręty zacumują u stóp Wałów Chrobrego i zostaną u nas do poniedziałku, 30 czerwca, do godziny 10.