Dziesięciu wystawców i setki rękodzieła można było spotkać w Urzędzie Wojewódzkim w Szczecinie. Przed świętami odbył się tradycyjny kiermasz, na którym swoje wyroby oferowali podopieczni domów samopomocy czy Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną.

Kiermasz odbył się w Sali Rycerskiej Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie.

Był okazją do zaprezentowania twórczych prac rękodzielniczych wykonanych przez podopiecznych w ramach terapii zajęciowej. Autorami prac byli zarówno mieszkańcy domów pomocy społecznej jak i uczestnicy dziennych placówek wsparcia. 

Podopieczni dostali możliwość przedstawienia swoich prac szerszemu gronu. Dodatkowym atutem była także szeroko rozumiana możliwość integracji społecznej ze środowiskiem. 

W kiermaszu udział wzięły: Środowiskowe Domy Samopomocy w Drawnie, Krzęcinie, Reczu, Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koła w Szczecinie i Policach, Wojewódzki Dom Pomocy Społecznej w Szczecinie, Dom Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej, Dom Pomocy Społecznej prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr benedyktynek Samarytanek Krzyża Chrystusowego w Moryniu, Pracownia Rękodzieła przy Klubie Garnizonowym w Stargardzie i Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem Oddział w Szczecinie.

Kiermasz był okazją do nabycia wyjątkowych, ręcznie wykonanych ozdób i dekoracji świątecznych.