​Oddala się groźba strajku kolei w Zachodniopomorskiem. Jak poinformował Urząd Marszałkowski, udało się dojść do porozumienia ze spółką PolRegio w sprawie wypłaty podwyżek dla pracowników. Zachodniopomorskie było ostatnim regionem, gdzie nie było zgody na wypłatę 800 złotych dla każdego z pracowników.

Jak poinformował Urząd Marszałkowski, zarządowi województwa udało się dojść do porozumienia ze spółką PolRegio w sprawie tego skąd mają pochodzić pieniądze na podwyżki. Zachodniopomorski marszałek był przeciwny przekazywaniu dodatkowych środków przewoźnikowi kolejowemu. Podkreślał, że to PolRegio jest pracodawcą i to ta spółka powinna zabezpieczyć pieniądze na wypłatę zwiększonych wynagrodzeń.

Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego nie jest przeciwny podwyżkom dla pracowników Spółki Polregio. Wielokrotnie zwracałem się do Zarządu Spółki z informacją, że to władze Polregio, będąc pracodawcą - a zatem stroną sporu płacowego - mają możliwości zwiększenia pensji swoim pracownikom w ramach przychodów osiąganych ze sprzedaży biletów i obowiązujących dopłat z budżetu województwa. Taki mechanizm zastosowano w kilku innych województwach - mówił jeszcze w poniedziałek marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz.

Z kolei przedstawiciele PolRegio zapewniają, że nie w tym rzecz. Polregio nie ma prawa bez zgody Organizatora transportu, czyli Pana Marszałka, wydać tych pieniędzy na podwyżki. Potrzebna jest tutaj decyzja ze strony Organizatora, o czym wielokrotnie informowaliśmy Pana Marszałka - czytamy w przysłanym dziś komunikacie. O zawartym porozumieniu i udzielonej zgodzie przewoźnik nie informuje.

Według służb prasowych marszałka udało się dojść do zgody, że środki na podwyżki będą pochodzić z nadwyżki operacyjnej i z rekordowych w tym roku zysków ze sprzedaży biletów na pociągi. 

Związkowcy z PolRegio na środę zaplanowali pikietę przed siedzibą Urzędu Marszałkowskiego w Szczecinie. Decyzji w sprawie jej odwołania, a także strajku, który zapowiedziany został na 10 października nie ma. Jak informuje Leszek Miętek, prezydent Związku Zawodowego Maszynistów w Polsce, strajk zostanie odwołany pod warunkiem podpisania z PolRegio umowy kończącej spór zbiorowy.