To odkrycie na wagę złota. Szczerozłotą monetę pochodzącą z XVIII wieku odkryli pasjonaci historii z Kamienia Pomorskiego w Zachodniopomorskiem. Historycy przeszukiwali miejsce, gdzie do XVI wieku znajdował się najstarszy na południowym wybrzeżu Morza Bałtyckiego klasztor Dominikanów.

Można powiedzieć, że ta moneta to jest unikat, pierwszy tego typu egzemplarz. Pochodzi z Niderlandów, obecnych terenów Holandii. Nie wiemy, jak do nas trafiła - tłumaczy dyrektor Muzeum Historii Ziemi Kamieńskiej w Kamieniu Pomorskim Grzegorz Kurka. Na pewno została zagubiona, prawdopodobnie w tamtym okresie, i odkryta dopiero w 2024 r. Zapewne bardzo interesująca jest historia samej monety, jej zagubienia i jej posiadacza w tamtym okresie. Na pewno dla osoby, która zgubiła tę monetę, była to wielka strata - dodał.

Na awersie monety widać stojącego rycerza z mieczem wzniesionym do góry i pękiem strzał. Po bokach jest data 1777.

Znajdujące się w centralnej części rewersu napisy, według dyrektora Muzeum Historii Ziemi Kamieńskiej mogą oznaczać: MO:ORD: - "Moneta Ordinum", co wskazuje, że moneta został wydana przez określone zrzeszenie, PROVIN. to skrót od "Provinciae" co oznacza prowincję, FOEDER/BELG to prawdopodobnie "Foederati Belgicae" lub "Belgii" co może oznaczać związek Belgii, AD LEG IMP można interpretować jako "Ad Leges Imperii" co znaczy "zgodnie z prawami imperium".

Znaleziska dokonał Maciej Ruzik z Trzebieszewa, który po raz pierwszy wziął udział w akcji poszukiwania zabytków, jakie regularnie prowadzi lokalne Stowarzyszenie im. Św. Korduli. Z tych emocji niewiele pamiętam z momentu wykopania znaleziska. Wykrywacz w pewnym momencie dał mocny sygnał. Emocje są do teraz, czuję wielką dumę - mówi pan Maciej. 

W imieniu Muzeum Historii Ziemi Kamieńskiej wystosujemy pismo do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Szczecinie w sprawie przyznania nagrody od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za odkrycie złotego dukata - mówi Grzegorz Kurka, dyrektor Muzeum Historii Ziemi Kamieńskiej.

Znalezisko to złoty dukat wybity na terenie Republiki Zjednoczonych Prowincji Niderlandzkich. Republika założona była przez 7 protestanckich prowincji północnych. Połączenie Holandii, Zelandii, Utrechtu, Groningen, Geldri, Overijssel, Fryzji istniało w latach 1581-1795. 

Co ciekawe, podczas powstania listopadowego w latach 1830-1831 taką monetę emitował rząd Królestwa Polskiego, z ta różnicą, że na wysokości głowy rycerza, w otoku umieszczano małego orła polskiego. Naśladownictwo było celowe i miało ułatwić zakup w Zachodniej Europie. Złoto niezbędne do wybicia monet zostało ofiarowane przez społeczeństwo.

To kolejna moneta znaleziona na terenie Kamienia Pomorskiego. W 2014 roku na ulicy Marii Konopnickiej podczas remontu chodnika odkryto złotą monetę Fryderyka Wilhelma II datowaną na 1794 rok. Obecnie znajduje się ona w zbiorach Muzeum Ziemi Kamieńskiej.