​Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego oraz Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego, zwracają się z apelem do mieszkańców zamieszkujących dolinę Odry, od Widuchowej do Dziewoklicza, o dokumentowanie fotograficzne stwierdzonych przypadków śniętych ryb, padłego ptactwa i innych zwierząt, zarówno w wodzie jak i na brzegach rzeki.

W Bielinku, Osinowie czy okolicach Siekierek widać martwe ryby w Odrze. To smutny i tragiczny widok. Malownicza Dolina Dolnej Odry, to ostatni tak cenny przyrodniczo obszar w Europie. Występuje tu ponad 170 gatunków ptaków, w tym unikalnych. Tu polują bieliki, zamieszkał puchacz Bubo-Bubo. Podjąłem decyzję o wysłaniu pracowników naszych Parków Krajobrazowych do Doliny Dolnej Odry, aby monitorowali sytuację. Drodzy mieszkańcy, jeśli zauważyliście martwe ryby, ptaki, to prosimy informujcie o tym Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego - mówi marszałek województwa Olgierd Geblewicz.

Dokumentacja fotograficzna pomorze skuteczniej zwalczać skutki trwającej katastrofy ekologicznej oraz pozwoli ocenić w przyszłości wywołane nią straty. Urzędnicy apelują przy tym o szczególną ostrożność i unikanie kontaktu z wodą.

Wykonane zdjęcia wraz z informacją w jakim miejscu i w jakim terminie zostały one zrobione można przesyłać na adres komunikacja@wzp.pl (oraz do wiadomości sekretariat@zpkwz.pl). Pracownicy ZPKWZ patrolują w tym czasie teren parku, w związku z czym kontakt telefoniczny może być utrudniony.

Park Krajobrazowy Dolina Dolnej Odry to największe w Europie Zachodniej i Środkowej torfowisko niskie pochodzenia rzecznego, na którym występują rośliny i zwierzęta niespotykane już w dolinach innych wielkich rzek.

Cały obszar parku poprzecinany jest siecią starorzeczy, rowów, kanałów, których długość łącznie przekracza 200 km. Ze środowiskiem wodno-błotnym Parku Krajobrazowego Doliny Dolnej Odry związane jest bogactwo występujących na tym terenie zwierząt.