Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego przekaże 170 tys. zł na kontynuację programu leczenia niepłodności metodą in vitro. Wsparcie trafi do Szczecina i Nowogardu.

W 2022 roku na realizację programu in vitro Szczecin otrzyma 140 tys. zł. Ze wsparcia władze samorządu korzystają po raz czwarty.

Biorąc udział w programie leczenia niepłodności metodą in vitro, pary mogą ubiegać się o dofinansowanie dwóch zabiegów w kwocie do 5 tys. zł każdy. 

Nowogard skorzysta z pomocy Urzędu Marszałkowskiego po raz trzeci, podobnie jak w latach 2020-2021 otrzyma 33 tys. zł. 

Pary mogą się starać o dofinansowanie do 10 tys. zł na jedną procedurę przy założeniu pokrycia 50 proc. poniesionych kosztów.

Urząd Marszałkowski przyznaje fundusze na procedury in vitro od 5 lat. Jak dotąd przekazano na ten cel ponad 700 tys. zł. Dofinansowanie otrzymywały samorządy Szczecina, Koszalina, Kołobrzegu, Nowogardu i Szczecinka.