Specjalny fundusz o nazwie „Solidarni z Ukrainą” utworzyła Akademia Morska w Szczecinie. Środki z niego będą wypłacane studentom z Ukrainy w formie dodatkowych zapomóg. O pieniądze będą mogli starać się studenci, którzy na wojnie stracili bliskich lub których rodziny z powodu wojny straciły pracę.

Akademia Morska w Szczecinie utworzyła specjalny fundusz o nazwie "Solidarni z Ukrainą", z którego środki wypłacane będą studentom z Ukrainy w formie zapomóg. 

Dzięki środkom zgromadzonym w funduszu każdy student, który w wyniku wojny znalazł się w trudnej sytuacji materialnej i życiowej  będzie mógł otrzymać maksymalnie do 2 tys. zł rocznie zapomogi, a w szczególnych przypadkach nawet 4 tys. zł. Wysokość przyznawanego wsparcia będzie rozpatrywana indywidualnie w zależności od sytuacji danej osoby. 

Mamy na uczelni prawie 200 studentów z Ukrainy, a wśród nich 18 osób to osoby niepełnoletnie. Chcemy wspomóc tych, którzy z powodu wojny stracili kogoś bliskiego, których rodziny utraciły pracę lub mieszkanie. Wielu naszych studentów ma teraz pod opieką rodziny, które uciekły przed wojną - mówi Weronika Gocłowska, rzeczniczka Akademii Morskiej w Szczecinie.

Większość studentów z Ukrainy studiuje na zasadach odpłatności. Oznacza to, że jedyna pomoc finansowa jaką uczelnia może im wypłacić to zapomoga w wysokości maksymalnie 1 tys. 200 zł, która mogą otrzymać maksymalnie dwa razy w roku. Student musi się z tych środków utrzymać, opłacić zakwaterowanie, a także studia, choć tu większość potrzebujących studentów otrzymała zgodę na wydłużenie terminu opłaty. 

Fundusz zasilany jest ze środków finansowych ofiarowanych przez darczyńców, osób fizycznych, firm oraz innych instytucji i podmiotów. 

Specustawa o pomocy uchodźcom z Ukrainy niestety wyklucza z dodatkowego wsparcia obecnych studentów skupiając się na osobach, które dopiero przybyły do Polski. 

 Dodatkowo duża grupa studentów obecnie nie tylko musi utrzymać się samodzielnie, ale również wspierać swoje rodziny, które przyjechały do Polski uciekając przed wojną. Dlatego uczelnia podjęła kolejne działania, aby wspierać studentów. Liczymy, że dzięki funduszowi w semestrze zimowym uczelnia będzie mogła wypłacać dodatkowe zapomogi studentom, którzy będą potrzebowali takiego wsparcia - mówi Weronika Gocłowska.

Wpłaty na fundusz przyjmowane są na konto: 91 1240 6292 1111 0011 1247 3919 

 

Opracowanie: