​Tymczasowa aranżacja fragmentu przestrzeni akademickiej Katowic, służąca dyskusji o przekształceniu doliny rzeki Rawy przy Uniwersytecie Śląskim w park rzeczny - zieloną strefę nauki, powstanie w ramach Metropolitalnej Szkoły Prototypowania.

Jak poinformowało biuro prasowe Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii (GZM), będzie to piąta odsłona Metropolitalnej Szkoły Prototypowania. Szkoła to projekt GZM zakładający współpracę specjalistów inżynierii miejskiej, urbanistyki i rewitalizacji - zewnętrznych i pracujących dla miast - służący wypracowaniu rekomendacji dot. przekształcania wybranych przestrzeni miast, aby nadawać im nowe funkcje lub optymalizować dotychczasowe.

Działanie w przestrzeni akademickiej Katowic ma być prowadzone w ramach Konsorcjum Akademickiego Katowice - Miasto Nauki (w związku z przyznaniem Katowicom tytułu Europejskiego Miasta Nauki na 2024 r.). Dzięki prototypowaniu w przyszłości nad Rawą ma powstać przestrzeń pozwalająca m.in. na dostęp do nauki także poza murami uczelni. 

Jak zapowiada GZM, uczestnicy Szkoły zrealizują tymczasową aranżację przestrzeni części kampusu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, w rejonie doliny Rawy, w okolicy Wydziału Nauk Społecznych. W przyszłości przywrócona do stanu naturalnego Rawa ma bowiem stać osią parku rzecznego, łączącego funkcje przyrodnicze, ekologiczne i badawcze. Teraz chodzi m.in. o doprecyzowanie tych funkcji.

Działania mają rozpocząć się w okolicy rektoratu Uniwersytetu Śląskiego w sobotę, 24 września br. Będą polegały na fizycznym budowaniu, przy pomocy mebli miejskich, czasowej aranżacji niewielkiego fragmentu kampusu.

Na deptaku przed rektoratem ustawiony ma zostać duży stół, złożony z mniejszych elementów, które będzie można ze sobą zestawiać i rozłączać. Ma on zapewnić przestrzeń do wspólnego jedzenia w przerwie w zajęciach czy do prowadzenia swobodnych i bardziej formalnych rozmów akademickich. Na fragmencie ul. Pańki przed Wydziałem Nauk Społecznych stanąć mają siedziska i donice z zielenią.

Wstęp do rozmów o docelowym zagospodarowaniu terenu

Na październik zaplanowane są wywiady dotyczące kwestii, jak poddany prototypowaniu obszar jest wykorzystywany i jak powinien się zmieniać. Pytania będą dotyczyły nie pomysłów architektonicznych, lecz funkcji, które przestrzeń powinna realizować, aby lepiej służyć obecnym i przyszłym użytkownikom.

Wnioski z rozmów mają zostać wykorzystane w trakcie pracy nad wizją trwałej przebudowy katowickiego kampusu. Bazując na tych doświadczeniach, wiosną 2023 r. przygotowany ma zostać przewodnik dla miast i uczelni Metropolii z rekomendacjami i przykładowymi rozwiązaniami, jak może wyglądać nadawanie nowych funkcji terenom wokół szkół średnich i uczelni.

W ub. roku zespół Metropolitalnej Szkoły Prototypowania pracował w Bytomiu z mieszkańcami tamtejszej przelotowej ul. Miarki. W efekcie wypracowano szereg rekomendacji dot. organizacji ruchu na tej arterii, opasującej śródmieście Bytomia od południa.

W marcu br. zespół specjalistów i urzędników z różnych miast zajął się w ramach drugiej Metropolitalnej Szkoły Prototypowania polityką parkingową w Tychach. W maju br. projekt objął opracowanie i wdrożenie wzorcowej sieci połączeń transportu miejskiego w dzielnicy Sosnowca - Kazimierzu Górniczym.