Najnowsze technologie obrazowania - mixed reality i trójwymiarowe hologramy modelu serca – wykorzystano podczas zabiegów kardiologii interwencyjnej w Górnośląskim Centrum Medycznym (GCM) w Katowicach – Ochojcu - poinformował w czwartek ten szpital.

Zespół I Katedry i Kliniki Kardiologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, a zarazem I Oddziału Kardiologii GCM najpierw pod koniec sierpnia zastosował trójwymiarowe obrazowanie CarnaLife Holo z wykorzystaniem gogli Microsot HoloLens 2 podczas zabiegu zamknięcia uszka lewego przedsionka serca.

Następnie technologię mieszanej rzeczywistości (mixed reality) i trójwymiarowych hologramów zastosowano podczas zabiegu z zakresu elektroterapii urządzeń wszczepialnych, u pacjentki z ciężką niewydolnością serca.

U kobiety zdiagnozowano istotne upośledzenie funkcji serca, z blokiem lewej odnogi pęczka Hisa. Została zakwalifikowana do implantacji układu resynchronizującego serce - CRT-D, a dokładniej do rozbudowy układu z wszczepionego trzy lata wcześniej kardiowertera-defibrylatora. Kluczowym elementem zabiegu implantacji CRT jest znalezienie ujścia zatoki wieńcowej i wprowadzenie przez nią elektrody do stymulacji lewej komory, która ma potem wspomagać niewydolne serce.

Lekarze z kliniki w Ochojcu wykorzystali technologię rozszerzonej rzeczywistości CarnaLife Holo, zarówno offline - w obrazowaniu zatoki wieńcowej w oparciu o tomografię komputerową, jak i śródzabiegowo online, z wykorzystaniem obrazowania przy pomocy echokardiografii przezprzeływowej, wykonanej najnowocześniejszym aparatem GE Healthcare Vivid E95, który wspiera holografię czasu rzeczywistego.

Przed zabiegiem wykonano badanie tomografii komputerowej, które posłużyło do wizualizacji hologramu - trójwymiarowego modelu serca z uwzględnieniem zatoki wieńcowej. Anatomia zatoki wieńcowej pacjentki była nietypowa - obrazowano zarówno wczesny podział naczyń żylnych, jak i ich zwężenie. Dokładne uwidocznienie anatomii serca umożliwiło lepsze zaplanowanie zabiegu.

Podczas implantacji wykorzystano echokardiografię przezprzełykową, która w czasie rzeczywistym wizualizowała działania lekarzy jako trójwymiarowy hologram wytworzony przez gogle HoloLens.

Jak przypomina kierowniczka I Kliniki Kardiologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego prof. Katarzyna Mizia-Stec, choroby układu krążenia są nadal główną przyczyną zgonów w Polsce. Najczęstszą ich przyczyną są niezmiennie zawały serca i udary mózgu, jednak nie sposób pominąć fakt, że coraz większym wyzwaniem dla opieki medycznej jest rosnąca liczba chorych z niewydolnością serca. Stosowanie nowatorskich metod terapeutycznych i nowoczesnych technologii obrazowania stanowi niezwykłą wartość zarówno dla pacjentów, jak i dla kadry medycznej - podkreśliła.

Zabieg przeprowadził zespół, w skład którego wchodzili jako operatorzy: dr Michał Orszulak, dr Wojciech Kwaśniewski i dr hab. Wojciech Wańha oraz echokardiografistki: prof. Katarzyna Mizia-Stec i dr Anna Rybicka-Musialik.