W związku z ćwiczeniami wojskowymi w czwartek i piątek przez województwo śląskie przejadą pojazdy wojskowe. Kolumna przemieszczać się będzie głównie przez powiat gliwicki oraz miasta: Gliwice, Zabrze, Ruda Śląska, Katowice, Mysłowice i Jaworzno.

"Ćwiczenia mają charakter defensywny i nie są skierowane przeciwko jakiemukolwiek państwu" - informuje Śląski Urząd Wojewódzki.

W ćwiczeniach STEADFAST DEFENDER-24 odbywających się w Polsce od 25 lutego do 14 marca 2024 roku weźmie udział ok. 20 tys. żołnierzy. Ich głównym celem jest doskonalenie zdolności do reagowania na zagrożenia militarne i niemilitarne podczas kryzysu oraz otwartego konfliktu zbrojnego. 

Kierowcy muszą w najbliższych dniach spodziewać się obecności kolumn wojskowych na drogach i utrudnień w ruchu. Kolumny będą eskortowane i zabezpieczane przez Żandarmerię Wojskową i pododdziały regulacji ruchu Wojska Polskiego, we współpracy z policją.