​Internetowa baza miejscowych rzemieślników powstaje w Tychach. Ma ułatwić mieszkańcom korzystanie z ich usług, promując zarazem lokalną przedsiębiorczość.

To projekt, który ma wesprzeć lokalnych rzemieślników, którzy nie zawsze mają możliwość promowania swojej działalności czy produktów, a mieszkańcom naszego miasta baza ma pomóc w dotarciu do osób, które naprawią obuwie czy zrobią poprawki krawieckie - wyjaśnia prezydent Tychów Andrzej Dziuba. 

Na stronie: http://umtychy.pl/tyscyrzemieslnicy powstaje interaktywna mapa, prezentująca firmy tyskich rzemieślników, ułatwiająca kontakt z ich zakładami i warsztatami.

Zależy nam by promować i chronić cenne i poszukiwane specjalności rzemieślnicze. Zapraszamy do udziału w programie wszystkich wykonujących zawody rzemieślnicze, m.in. cukierników, florystów, fotografów, piekarzy czy zegarmistrzów - powiedziała sekretarz miasta Tychy Aneta Luboń-Stysiak. 

Naczelniczka Wydziału Ewidencji Działalności Gospodarczej Urzędu Miasta Tychy Dorota Picho zwraca uwagę, że niektóre zawody rzemieślnicze zanikają, a w ostatnim czasie pandemia utrudniła wielu takim przedsiębiorcom prowadzenie działalności gospodarczej. Mamy nadzieję, że dzięki Tyskiej Bazie Rzemieślników wzbudzimy w młodych ludziach chęć kształcenia w tak cennych i poszukiwanych zawodach -  mówi Dorota Picho. 

Aby znaleźć się w bazie, rzemieślnik musi złożyć wniosek z opisem swojej działalności oraz informacją, od kiedy istnieje jego zakład. Wniosek można złożyć zarówno elektronicznie, jak i osobiście, w Wydziale Ewidencji Działalności Gospodarczej Urzędu Miasta Tychy.