Od wejścia w życie w grudniu br. nowego rozkładu jazdy na kolei Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia wstrzyma finansowanie dodatkowych pociągów na trasie Katowice – Sławków - wynika z informacji sławkowskiego magistratu.

Powód to informacja zarządcy kolejowej infrastruktury PKP PLK o ograniczenie przepustowości węzła kolejowego Katowice wobec zaplanowanych przez PLK remontów.

Zgodnie z informacją władz Sławkowa GZM poinformowała je o wstrzymaniu od grudnia dofinansowania połączeń kolejowych na linii Sławków - Katowice. Od grudnia ub. roku GZM płaciła za pięć dodatkowych par pociągów na trasie Katowice - Sławków, dzięki czemu liczba par pociągów kursujących na tej trasie wzrosła do 14. W dni robocze pociągi kursowały co godzinę.

W nowym rozkładzie na sezon 2022/23 Metropolia, w porozumieniu z przewoźnikiem Polregio, planowała taką samą liczbę kursów. Władze GZM poinformowały jednak Sławków, że zarządca infrastruktury - PKP Polskie Linie Kolejowe - wykluczył możliwość wprowadzenia tych połączeń do rozkładu jazdy w związku z rozpoczynającym się remontem węzła kolejowego Katowice.

"Zaproponowane przez PKP PLK połączenia zastępcze czyniłyby z kolei podróż ze Sławkowa do Katowic dłuższą i bardziej skomplikowaną, niż aktualnie istniejące połączenia autobusowe do stolicy województwa z przesiadką w Dąbrowie Górniczej" - przekazały władze miasta.

"Dodatkowe połączenia kolejowe, o które tak walczyliśmy, zapewniały naszym mieszkańcom szybką i komfortową podróż do Sosnowca i Katowic o zróżnicowanych porach" - zaznaczył, cytowany w informacji sławkowskiego magistratu, burmistrz miasta Rafał Adamczyk.

"Nie mamy niestety wpływu na rozpoczynające się prace remontowe związane z modernizacją węzła kolejowego Katowice i wynikające z tego utrudnienia. W piśmie do władz GZM zwróciłem się z prośbą o pisemną deklarację powrotu do dofinansowania tych połączeń po zakończeniu prac modernizacyjnych. Metropolia wyraziła zainteresowanie powrotem do tematu po zakończeniu inwestycji przez kolej" - dodał Adamczyk.

Burmistrz podkreślił też, że w związku z sytuacją zwrócił się do zarządu GZM z wnioskiem o wprowadzenie szybkiej autobusowej komunikacji zastępczej na trasie Sławków - Sosnowiec - Katowice.

Zgodnie z informacją Sławkowa zaplanowane przez PLK prace inwestycyjne mają objąć m.in. odcinki Sosnowiec Główny - Katowice Zawodzie, Mysłowice - Katowice Zawodzie, Sosnowiec Południowy - Sosnowiec Główny i Sosnowiec Kazimierz - Sosnowiec Maczki. Wszystkie one wiązać będą się z poważnymi problemami dla pasażerów.

Celem prac jest usprawnienie w prowadzeniu ruchu kolejowego na magistralach, zwiększenie prędkości szlakowych i budowa nowych przystanków. W efekcie mają zwiększyć atrakcyjność połączeń kolejowych w obsłudze komunikacyjnej Dąbrowy Górniczej, Sławkowa i Sosnowca.

W lipcu br. PLK poinformowały o otrzymaniu 937 mln euro dofinansowania z instrumentu CEF Unii Europejskiej do modernizacji odcinków linii kolejowych w woj. śląskim: Będzin - Katowice Szopienice Płd., Katowice Szopienice Płd. - Katowice - Katowice Piotrowice (wraz z przebudową stacji Katowice) oraz Tychy - Goczałkowice-Zdrój.

Obecnie PLK prowadzą przetargi na te zadania. We wszystkich otrzymane ceny znacznie przekraczają budżety przedsięwzięć. W największym z tych postępowań - na rozbudowę głównej linii kolejowej przecinającej Katowice - oferty opiewają na kwoty od 5,576 mld zł do 6,636 mld zł brutto, przy budżecie zamówienia 4,005 mld zł brutto.

Zaprojektowana już przebudowa odcinka Katowice Szopienice Płd. - Katowice - Katowice Piotrowice obejmuje m.in. zmianę układu dwutorowego na czterotorowy od Katowic Szopienic Płd. do Katowic Ligoty wraz z wyjazdem w kierunku Chorzowa Batorego. Obok rozbudowy linii przewidywana jest budowa modernizacja istniejących stacji i przystanków oraz budowa nowych.

PLK, ogłaszając przetarg dla linii przez Katowice sygnalizowały, że chcą wybrać wykonawcę na przełomie III i IV kwartału br., a rozpocząć prace w terenie - na początku 2023 r. Termin realizacji prac w terenie określony jest na 48 miesięcy.