Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach oficjalnie otworzyło zmodernizowany blok operacyjny, który składa się z pięciu sal do otolaryngologii, chirurgii, ortopedii, neurochirurgii oraz kardiochirurgii. Szpital rozbudował też instalację poczty pneumatycznej oraz wprowadził system przechowywania leków.

Blok operacyjny znajdujący się w dziecięcym szpitalu przeszedł gruntowną modernizację. Wymieniona została większość aparatury i wyposażenia, które znajdowało się na starym bloku. Ponadto, zakupiony został nowoczesny aparat RTG dla Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii.

Wszystkie sale zostały zrealizowane w technologii opartej o panele z blach nierdzewnych powlekanych specjalną farbą z domieszką jonów srebra, dzięki czemu na ich powierzchni nie jest możliwy rozwój bakterii - poinformował, podczas oficjalnego otwarcia, kierownik działu infrastruktury Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach Robert Szaga.

Utworzone zostało nowe stanowisko intensywnej terapii przeznaczone dla pacjentów wymagających izolacji z powodu zakaźnej choroby.

Wszystkie sale operacyjne zostały ze sobą zintegrowane, dzięki połączeniu urządzeń, które generują obraz i dźwięk do monitorów obecnych na salach.

Operator może sobie wybrać dowolny monitor, na którym dany obraz będzie prezentowany. Wszyscy użytkownicy sali widzą, co się dzieje, jak wygląda pole operacyjne i jak chirurg operuje. Dodatkowo ma to funkcje dydaktyczną, gdyż ten obraz możemy transmitować poza blok operacyjny i trafiać do sal wykładowych - dodał Szaga.

Szpital rozbudował także system poczty pneumatycznej - łączy ona obecnie szpitalne laboratorium i wszystkie oddziały GCZD, co pozwala na sprawne przesyłanie próbek do badań i przyśpieszenie diagnostyki, a tym samym szybsze podejmowanie decyzji terapeutycznych.

Poczta wyposażona jest w rozdzielacz, który nadaje każdej przesyłce stopień priorytetu. Rozdzielacz to jest w pełni zrobotyzowane urządzenie, które samo, po odpowiedniej konfiguracji, wie, jak sterować tymi przesyłkami - opisał Szaga.

Kolejną nowością jest wprowadzenie systemu zarządzania lekami, co usprawnia nadzór nad ich dystrybucją i zwiększa bezpieczeństwo pacjentów. System przypomina m.in. o konieczności podania leku i o jego dawce zleconej pacjentowi przez lekarza.

Ponadto, poddano modernizacji wszystkie apteczki oddziałowe o łącznej powierzchni 260 m2, wyposażając je w zabudowę medyczną dedykowaną do przechowywania leków i wyrobów medycznych. Apteczki oddziałowe zostały odpowiednio oczujnikowane w taki sposób, by monitorować temperaturę i wilgotność powietrza.

Koszt całej inwestycji wyniósł około 20 milionów złotych. Projekt "Poprawa jakości i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej poprzez modernizację i rozbudowę infrastruktury obiektowej Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach" realizowany był od kwietnia 2023 r. Sfinansowany został w całości ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 11.3 - "Wspieranie naprawy i odporności systemu ochrony zdrowia oś priorytetowa XI REACT-EU".

Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II to jeden z największych szpitali dziecięcych w Polsce. Funkcjonują w nim 24 poradnie specjalistyczne i 16 oddziałów szpitalnych, na których bazie działa 8 klinik Śląskiego Uniwersytetu Medycznego. Rocznie placówka przyjmuje ok. 17 tys. pacjentów na oddziały szpitalne, udziela 60 tys. specjalistycznych porad ambulatoryjnych i 35 tys. świadczeń w szpitalnym oddziale ratunkowym.

W GCZD, które jest szpitalem klinicznym Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, realizowany jest kompleksowy program szkoleń dla studentów polskich i zagranicznych, który uzyskał pozytywną opinię polskiej i amerykańskiej komisji akredytacyjnej.