System liczący pasażerów komunikacji miejskiej buduje Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia. Rozwiązanie to ma poprawić organizację komunikacji i przejrzystość rozliczeń przy jej finansowaniu. Obecnie trwa montaż systemu centralnego i integracja z nim bramek liczących.

To jest pierwsza faza – montaż systemu centralnego i integracja obecnie wykorzystywanych bramek. Jesteśmy coraz bliżej rozwiązania, gdzie będziemy mogli śledzić na bieżąco, online, codzienne napełnienia w autobusach i móc elastycznie planować siatkę połączeń i ofertę komunikacyjną –powiedział przewodniczący zarządu GZM Kazimierz Karolczak.

Przetarg na dostawę, montaż i utrzymanie systemu zliczania pasażerów GZM prowadziła w ub. roku.

Początkowo system ma objąć ok. 300 pojazdów. Chodzi o integrację informacji z bramek liczących zainstalowanych w co najmniej 170 pojazdach PKM Tychy i TLT Tychy, a także wyposażenie w sprzęt i przyłączenie do systemu 109 pojazdów PKM Sosnowiec.