​Lekarze Górnośląskiego Centrum Medycznego w Katowicach-Ochojcu uratowali życie kobiecie w 10. tygodniu ciąży z ciężkim zatorem płucnym, przebiegającym ze wstrząsem kardiogennym. Przeprowadzili u niej zabieg małoinwazyjnej trombektomii płucnej.

Pacjentka w chwili przyjęcia znajdowała się w bezpośrednim zagrożeniu życia, była niewydolna oddechowo i krążeniowo. Została zaintubowana. Z uwagi na ciążę chora miała przeciwskazania do podania systemowej trombolizy, wobec czego została poddana małoinwazyjnej trombektomii płucnej - poinformowała kierownik I Katedry i Kliniki Kardiologii Wydziału Nauk Medycznych Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach prof. Katarzyna Mizia-Stec.

Zespół kardiologów interwencyjnych pod kierunkiem dr. Marka Grabki poprzez nakłucie żyły udowej, bez otwierania klatki piersiowej, wykonał trombektomię płucną, usuwając z tętnicy płucnej masywny zator i przywracając jej drożność.

Następnie chora została poddana pozaustrojowej oksygenacji z użyciem systemu ECMO i przez następne doby była prowadzona w ramach Oddziału Intensywnej Terapii GCM. W trzeciej dobie jej stan był na tyle dobry, że odłączono ECMO, a w czwartej została rozintubowana. W pełni przytomna i wydolna oddechowo i krążeniowo, z prawidłową ciążą została przekazana do oddziału ginekologii.

Jak podkreśliła prof. Mizia-Stec, która jest też prorektorem Śląskiego Uniwersytetu Medycznego ds. nauki i współpracy międzynarodowej, sukces tego spektakularnego zabiegu to zasługa działającego w GCM wielodyscyplinarnego Zespołu PERT (Pulmonary Embolism Response Team) mającego na celu małoinwazyjne endowaskularne lub kardiochirurgiczne leczenie ostrej zatorowości płucnej, przebiegającej z zagrożeniem życia i jednoczesnym przeciwskazaniem do reperfuzyjnej terapii trombolitycznej.

W skład zespołu, który uratował ciężarną, wchodzili kardiolodzy z I Katedry i Kliniki Kardiologii: dr Marek Grabka, dr Mariusz Łebek, prof. Katarzyna Mizia - Stec, kardiochirurdzy Kliniki Kardiochirurgii: dr Paweł Żurek, dr Radosław Gocoł oraz anestezjolodzy - zespół Kliniki Anestezjologii i Intensywnej Terapii z Nadzorem Kardiologicznym pod kierunkiem prof. Ewy Kucewicz - Czech.