W Katowicach odbył się pogrzeb 5 żołnierzy podziemia niepodległościowego - Henryka Filipeckiego, Antoniego Fojcika, Władysława Grada, Mariana Kostępskiego i Antoniego Tkocza. Ich szczątki zostały odnalezione podczas prac ekshumacyjnych prowadzonych przez Instytut Pamięci Narodowej w Raciborzu i Katowicach.

Odbywające się z honorami wojskowymi uroczystości pogrzebowe Henryka Filipeckiego, Antoniego Fojcika, Władysława Grada, Mariana Kostępskiego i Antoniego Tkocza rozpoczęły się w południe w kaplicy cmentarza komunalnego przy ul. Murckowskiej w Katowicach. Przykryte flagami państwowymi trumny ze szczątkami poległych zostały pochowane w kwaterze żołnierzy niezłomnych. 

Wiceprezes Instytutu Pamięci Narodowej dr hab. Krzysztof Szwagrzyk mówił, że pochowani żołnierze za swoją decyzję o walce za ojczyznę zapłacili najwyższą cenę - własnego życia. Umierali lub ginęli od strzałów w potylicę w więzieniach w Raciborzu i w Katowicach.

Przez bardzo wiele, zbyt wiele lat, można było odnieść wrażanie, mogło się wydawać, że to narzucona przez Związek Sowiecki władza komunistyczna, a nie ci, którzy przeciwko niej wystąpili, nie ci, którzy z nią walczyli, zwyciężyła; zwyciężyła władza, która działała nie w imieniu polskich, tylko obcych, sowieckich interesów, władza, która mordowała swoich obywateli i których szczątki potem ukrywała tak, aby nikt nigdy nie mógł ich odnaleźć - ocenił Szwagrzyk.

Identyfikację Antoniego Fojcika i Władysława Grada IPN ogłosił w lipcu 2022 r., zaś Henryka Filipeckiego, Mariana Kostępskiego i Antoniego Tkocza - w marcu br. Żołnierze zostali pochowani w miejscu, w którym staraniem IPN powstała kwatera żołnierzy niezłomnych.

Sylwetki żołnierzy, których pochowano dziś na katowickim cmentarzu

Henryk Filipecki ps. "Tarzan" urodził się 9 sierpnia 1923 r. w Piaskach w powiecie będzińskim. Od maja 1946 r. był żołnierzem oddziału partyzanckiego Pawła Góreckiego - "Hanysa" Komendy Powiatu "Leśniczówka" Konspiracyjnego Wojska Polskiego, obejmującej powiat rybnicki. Następnie został członkiem grupy Pawła Sosny - "Tygrysa", który w lipcu 1946 r. podporządkował się poakowskiej organizacji Pawła Cierpioła "Makopola". Brał udział w wielu akcjach. Tuż po swoim ślubie w kwietniu 1948 r. został aresztowany przez bezpiekę w Rybniku. Zbiegł z aresztu i wielokrotnie wymykał się obławom. W styczniu 1949 r. został ponownie zatrzymany i przekazany do Centralnego Więzienia Śledczego w Raciborzu. Wyrokiem z 15 października 1949 r. Wojskowy Sąd Rejonowy w Katowicach skazał go na karę śmierci, którą zamieniono na 15 lat pozbawienia wolności. Zmarł w więzieniu w Raciborzu 25 stycznia 1950 r. Szczątki Henryka Filipeckiego zostały odnalezione w czerwcu 2021 r. podczas prac ekshumacyjnych prowadzonych przez IPN na cmentarzu parafialnym Jeruzalem w Raciborzu.

Antoni Fojcik ps. "Tosiek" urodził się 25 kwietnia 1916 r. w Rybniku. W latach 30. służył w 3 Pułku Ułanów w Tarnowskich Górach. We wrześniu 1939 r. brał udział w wojnie obronnej. W 1941 r. został wywieziony na roboty przymusowe do Magdeburga. Po ucieczce w 1943 r. ukrywał się w Niemczech, a od 1944 r. pod Rybnikiem. Od września 1945 r. działał jako uczestnik akcji zaopatrzeniowych w inspektoracie rybnickim Delegatury Sił Zbrojnych - grupie dywersyjnej Rocha Koziołka "Odry". Aresztowany 6 lutego 1946 r., przeszedł ciężkie śledztwo. Wojskowy Sąd Rejonowy w Katowicach podczas sesji wyjazdowej w Rybniku 31 sierpnia 1946 r. skazał go na karę śmierci. Został stracony 11 grudnia 1946 r. w więzieniu przy ul. Mikołowskiej w Katowicach. Szczątki Antoniego Fojcika odnaleziono we wrześniu 2018 r. podczas prac ekshumacyjnych IPN na Cmentarzu Komunalnym przy ul. Panewnickiej w Katowicach.

Władysław Grad urodził się 20 maja 1920 r. w Rybniku. Był synem powstańca śląskiego. W latach 30. chchodził do szkoły zawodowej w Rybniku, działał też w ZHP. Do wybuchu wojny pracował w Hucie Silesia. Od początku okupacji do kwietnia 1942 r. organizował Tajną Polską Organizację Powstańczą (włączoną później do ZWZ-AK) w Rybniku. W latach 1940-42 pracował na kopalni w Gliwicach, a od maja 1942 r. ukrywał się pod Jędrzejowem. Po wojnie krótko służył w MO w Rybniku. Od września 1945 r. działał w inspektoracie rybnickim Delegatury Sił Zbrojnych - grupie dywersyjnej Rocha Koziołka - "Odry" jako uczestnik akcji zaopatrzeniowych. Został aresztowany w lutym 1946 r. przez PUBP Rybnik, przeszedł ciężkie śledztwo w WUBP w Katowicach. Został skazany przez Wojskowy Sąd Rejonowy w Katowicach i rozstrzelany w 11 grudnia 1946 r. w więzieniu przy ul. Mikołowskiej w Katowicach, razem z "Tośkiem" oraz Józefem Wawrzyńczykiem ps. "Pepik". Szczątki Władysława Grada odnaleziono we wrześniu 2019 r. podczas prac ekshumacyjnych prowadzonych przez IPN na Cmentarzu Komunalnym przy ul. Panewnickiej w Katowicach.

Marian Kostępski urodził się 15 maja 1923 r. w Zawadzie. Od lutego do marca 1949 r. współpracował z organizacją antykomunistyczną "Legion Czarnego Lwa" Władysława Pezdy - "Grubego Władka", udzielając informacji o ruchach jednostek UB i MO oraz przechowując broń. Został zatrzymany przez bezpiekę w Sandomierzu w marcu 1949 r. i wyrokiem Wojskowego Sądu Rejonowego w Kielcach z 19 maja 1949 r. skazany na 5 lat pozbawienia wolności. Zmarł w więzieniu w Raciborzu 8 maja 1952 r. Jego szczątki zostały odnalezione w czerwcu 2021 r. podczas prac ekshumacyjnych prowadzonych przez IPN na cmentarzu parafialnym Jeruzalem w Raciborzu.

Antoni Tkocz ps. "Antoś" urodził się 14 stycznia 1920 r. w Marklowicach. W latach 1939-1941 przebywał na robotach przymusowych w Niemczech. Na przełomie maja i czerwca 1946 r. wstąpił do oddziału Pawła Góreckiego - "Hanysa", a po rozbiciu jego struktur przeszedł z częścią partyzantów w cieszyńskie do plutonu NSZ "Wędrowiec" Emila Ruśnioka - "Gustlika". Brał udział w akcjach zbrojnych wymierzonych w aparat komunistycznej bezpieki. Po rozbiciu oddziału w lipcu 1946 r. ukrywał się. Na początku września 1946 r. został zatrzymany w Rybniku. Wyrokiem Wojskowego Sądu Rejonowego w Katowicach z 12 grudnia 1946 r. został skazany w trybie doraźnym na karę śmierci, którą wykonano 22 stycznia 1947 r. w więzieniu w Raciborzu. Szczątki Antoniego Tkocza zostały odnalezione w czerwcu 2021 r. podczas prac ekshumacyjnych prowadzonych przez IPN na cmentarzu parafialnym Jeruzalem w Raciborzu.