Jak informuje Urząd Miasta na budowie Wisłokostrady trwają już m.in. prace przy budowie dwujezdniowej estakady, która przebiegać będzie nad linią kolejową Kraków-Medyka. Budowany jest też m.in. nowy most Załęski oraz most przebiegający nad rzeką Młynówką.

Wisłokostrada jest jedną z największych prowadzonych obecnie inwestycji drogowych w Rzeszowie. Jej wartość to prawie 170 mln zł. 

"Dzięki tej inwestycji połączymy nową drogą południe miasta z północą i dalej z drogą ekspresową S19. Prace w ramach tego zadania są prowadzone równocześnie w wielu miejscach. Budowany jest m.in. już nowy most Załęski oraz most przebiegający nad rzeką Młynówką. Wykonawca rozpoczął już także prace przy posadowieniu estakady, która przebiegać będzie nad torami kolejowymi" - mówi Konrad Fijołek, prezydent Rzeszowa.

Nowy most Załęski będzie obiektem trzyprzęsłowym o długości ok. 81 m. Obiekt będzie się składał z dwóch niezależnych konstrukcji, na których zaprojektowano po dwa pasy ruchu dla każdego kierunku wraz z ciągami pieszo-rowerowymi na każdej z nitek. 

Równolegle trwają prace przy budowie drugiej przeprawy, która powstaje na rzece Młynówka. Tam także wykonano m.in. pale pod podporami. 

Trwa już także budowa estakady. Będzie to obiekt składający się z dwóch niezależnych konstrukcji o długości  373,69 m (nitka lewa) oraz 270,74m (nitka prawa). Podobnie jak na moście Załęskim zaprojektowano tu po dwa pasy ruchu dla każdego kierunku wraz z ciągami pieszo-rowerowymi na każdej z nitek.

Dodatkowym obiektem inżynierskim który zostanie wybudowany w ramach Wisłokostrady jest mur oporowy w rejonie ul. Konfederatów Barskich.