​Więcej spraw załatwicie dzięki pomocy mobilnego urzędnika. Ta inicjatywa rzeszowskiego ratusza przyjęła się wśród mieszkańców. Katalog spraw został poszerzony.

Z pomocy mogą skorzystać np. seniorzy czy osoby niepełnosprawne, które nie mogą samodzielnie dotrzeć do urzędu. Urzędnicy z siedmiu wydziałów jeżdżą do mieszkańców dwa razy w tygodniu: w środy i czwartki od g. 9.00 do 14.00. 

Mobilny urzędnik pomoże wypełnić niezbędne druki, przyjmie pismo, a potem przywiezie np. gotowy dowód. I co ważne taka usługa jest bezpłatna. Wystarczy zadzwonić lub wysłać e-mail i umówić wizytę - mówi Marzena Kłeczek-Krawiec, rzeczniczka Urzędu Miasta Rzeszów.

Wizyty urzędników są umawiane na najbliższy wolny termin. W celu zapewnienia bezpieczeństwa, w przeddzień mieszkaniec otrzymuje telefoniczne potwierdzenie z Urzędu Miasta Rzeszowa, z podaniem imienia i nazwiska pracownika, który będzie realizował usługę, a mobilny urzędnik przed rozpoczęciem obsługi wylegitymuje się.

 W jakich sprawach pomoże mobilny urzędnik?

1)      Wydział Organizacyjno-Administracyjny

 •  Mobilne biuro podawcze - przyjęcie pisma ogólnego do urzędu.

2)      Wydział Spraw Obywatelskich

 • Złożenie wniosku o wydanie dowodu osobistego, w tym: zgłoszenie utraty dowodu osobistego, zniszczenia lub nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych. 
 • Wydanie dowodu osobistego wraz z ustaleniem kodów PIN zabezpieczających certyfikaty zamieszczone w warstwie elektronicznej dowodu osobistego.
 • Przyjęcie formularza zameldowania na pobyt stały lub czasowy oraz wydawanie zaświadczeń o zameldowaniu na pobyt stały lub czasowy.

3)      Wydział Polityki Społecznej

 • Złożenie wniosku i wydanie Ogólnopolskiej Karty Seniora.
 • Złożenie wniosku i wydanie Karty Dużej Rodziny.
 • Złożenie wniosku i wydanie karty Rodzina Wielodzietna 3+; Rodzina zastępcza.

4)      Wydział Klimatu i Środowiska

 • Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa z nieruchomości będących własnością osób fizycznych.
 • Złożenie deklaracji dot. źródeł ciepła lub źródłach spalania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków".
 • Pomoc merytoryczna w zakresie przygotowania i rozliczania wniosków o dofinasowanie w ramach programu "Czyste powietrze".

5)      Biuro Ewidencji Działalności Gospodarczej i Zezwoleń

 • Pomoc związana z obsługą przedsiębiorców w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 • Pomoc w zakresie czynności związanych z Centrum Obsługi Przedsiębiorcy oraz możliwych źródeł dofinansowania dla przedsiębiorców.

6)      Wydział Finansowy

 • Złożenie wniosku o udzielanie ulgi podatkowej w podatkach i opłatach.

7)      Urząd Stanu Cywilnego

 • Złożenie wniosku o zmianę imienia i nazwiska.

8)      Wydział Gospodarki Komunalnej

 • Złożenie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Żeby skorzystać z pomocy, wystarczy zgłosić się  telefonicznie pod numer Infolinii Urzędu Miasta Rzeszowa, tel. 1 77 88 99 00 (zgłoszenia może dokonać dowolna osoba np. członek rodziny lub opiekun) od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7.30 do15.30.

Druga możliwość to wysłanie maila na adres mobilny.urzednik@erzeszow.pl . W zgłoszeniu należy krótko wyjaśnić, czego dotyczy sprawa, podać imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz numer telefonu do kontaktu.