Ulica Grunwaldzka w Rzeszowie będzie modernizowana. Remont ostatniej części miejskiego deptaka rozpocznie się od wymiany wyeksploatowanych sieci podziemnych.

Kanalizacja sanitarna i deszczowa, sieć gazowa i pozostałe będą wymieniane do wiosny przyszłego roku. Następnie rozpocznie się budowa nowej nawierzchni ulicy - czytamy w komunikacie Urzędu Miasta w Rzeszowie.  

Ulica Grunwaldzka jest ostatnią częścią miejskiego deptaka, która czekała na remont. Wcześniej miastu udało się odnowić ulice 3 Maja i Kościuszki. Jak przekonuje prezydent Rzeszowa - Konrad Fijołek, po zakończeniu prac będzie to wyjątkowa część miasta.

Przygotowania do remontu były poprzedzone licznymi konsultacjami ze służbami ochrony zabytków, zarówno miejskimi, jak i wojewódzkimi.

Najpierw wykonano tutaj bardzo szerokie badania archeologiczne, co pozwoliło dokładnie rozpoznać zabytkową materię - mówi Edyta Dawidziak, Miejski Konserwator Zabytków w Rzeszowie.   

Zakres prac będzie bardzo duży

Największą i najdroższą częścią tego zadania będzie przebudowa starych, często wadliwie działających instalacji podziemnych. Przebudowane i remontowane będą m.in. kanalizacja sanitarna i deszczowa, sieci wodociągowa i gazowa. Przebudowane będzie także oświetlenie uliczne - zamontowane zostaną energooszczędne oprawy LED.

Wymieniona zostanie także nawierzchnia deptaka. Zniknie betonowa kostka brukowa. 

Na odcinku Grunwaldzkiej od skrzyżowania z ul. Kościuszki do skrzyżowania z ul. Kopernika, zgodnie z zaleceniem konserwatora zabytków, ułożona zostanie szara kamienna kostka, natomiast na odcinku od ul. Kopernika do ul. Sobieskiego płyty granitowe o wymiarach 30 na 60 cm. Takie same płyty przed kilku laty zostały położone na innym rzeszowskim deptaku - ul. Kościuszki.

Przebudowany zostanie plac przed budynkiem Uniwersytetu Rzeszowskiego

Historyczne ogrodzenie zostanie wyremontowane oraz częściowo wymienione, ułożona zostanie nowa nawierzchnia, ustawione elementy małej architektury: ławki - 32 sztuki, stojaki rowerowe, kosze na śmieci. Przeprowadzona zostanie pielęgnacja drzew rosnących przy budynku UR.

Na ul. Grunwaldzkiej, w ramach przebudowy pojawią się też nowe drzewa. Będą to graby pospolite ‘frans fontaine’ - 37 sztuk i platany klonolistne ‘alphen’s globe’ - 9 sztuk. Drzewa posadzone zostaną po stronie zachodniej ulicy, na odcinku od ul. Kościuszki do budynku Uniwersytetu Rzeszowskiego a także na skrzyżowaniu ul. Grunwaldzkiej z ul. Jana III Sobieskiego i na placu na skrzyżowaniu ul. Grunwaldzkiej z ul. Bernardyńską - drzewa o koronie kulistej. Wszystkie drzewa będą wyposażone w automatyczny system nawadniania i napowietrzania.

Projekt zakłada także stworzenie Pomnika Bitwy Grunwaldzkiej w jego historycznym miejscu (rejon studni przy skrzyżowaniu z ul. Bernardyńską) w formie wyniesionego monumentu z czarnego granitu z inskrypcją.

Przebudowę ul. Grunwaldzkiej wykona firma OBO Polska z Rzeszowa, z którą umowa ma zostać podpisana do połowy września. Koszt inwestycji to ok. 13,681 mln zł. Wykonawca będzie miał 12 miesięcy (od daty podpisania umowy) na wykonanie zadania.