Ogłoszony został przetarg dotyczący rozbudowy drogi wojewódzkiej w Jarosławiu na Podkarpaciu. W ramach tej inwestycji powstanie również nowy most przez San. Szacowany koszt inwestycji to niemal 200 mln zł.

O ogłoszeniu przetargu poinformowano we wtorek na konferencji prasowej w Jarosławiu. Uczestnicząca w konferencji wiceminister rodziny i polityki społecznej Anna Schmidt podkreśliła, że ogłoszenie przetargu to bardzo ważna informacja. To ważna wiadomość, na którą czekało wielu mieszkańców Podkarpacia, a zwłaszcza Jarosławia i powiatu - dodała.

Przetarg na wykonanie mostu został ogłoszony przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie, który realizuje to zadanie z ramienia samorządu województwa.

Inwestycja dotyczy rozbudowy dwóch fragmentów drogi wojewódzkiej nr 865: odcinka Munina - Sobiecin (wraz z mostem na Sanie, rozbudową węzła w ciągu obwodnicy Jarosławia i rondem w Sobiecinie) oraz odcinka Sobiecin - Koniaczów wraz z rondem na istniejącej drodze nr 865 w Koniaczowie. Pierwszy odcinek wraz z mostem ma dofinansowanie z budżetu państwa, drugi finansowany będzie w całości z budżetu województwa.

Jak powiedział obecny na konferencji marszałek woj. podkarpackiego Władysław Ortyl, ogłoszenie przetargu oznacza, że nie ma już żadnych przeszkód w realizacji inwestycji. Mamy nadzieję, że oferty przetargowe zostaną otwarte już przed 10 sierpnia br. Zainteresowanie jest bardzo duże, mamy dużo zapytań, mnóstwo szczegółów musimy wyjaśnić, różnego rodzaju zagadnienia, które występują w tym trudnym terenie - dodał.

Obecna w Jarosławiu wojewoda podkarpacka Ewa Leniart podkreśliła, że inwestycja jest ważna dla rozwoju i bezpieczeństwa tej części regionu. Przypomniała również, że inwestycja otrzymała duże wsparcie z budżetu państwa. Most, który będzie zrealizowany na rzece San to także znacząca kosztowo inwestycja. O ile przygotowanie dokumentacji to jest kwota rzędu ok. 2 mln zł z czego 911 tys. zł to było dofinansowanie z budżetu państwa, o tyle już realizacja inwestycji to jest 196 mln zł, a dotacja z budżetu państwa to jest kwota 156 mln zł - zaznaczyła.

Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej 865 wraz z budową mostu na Sanie to inwestycja realizowana z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Jej zasadniczym elementem jest nowa przeprawa mostowa przez rzekę. Inwestycja pozwoli na rozładowanie ruchu na istniejącym już moście w Jarosławiu oraz ruchu tranzytowego z miasta. Nowa droga wraz z mostem będzie liczyła prawie 2 km długości i będzie wyprowadzać ruch z Jarosławia w kierunku północnym. Most będzie liczył 624 metry z przęsłem nurtowym o długości 100 m.