W środę rozpoczynają się prace przy przebudowie ul. Grottgera w Rzeszowie, które są jednym z elementów potężnej inwestycji – budowy Rzeszowskiego Centrum Komunikacyjnego. Od dzisiaj zmieni się organizacja ruchu w tym rejonie miasta.

Rzeszowskie Centrum Komunikacyjne to zadanie składające się z trzech elementów. Pierwszy z nich to budowa parkingu podziemnego na placu przed głównym rzeszowskim dworcem kolejowym. Będzie w nim miejsce dla ponad 100 samochodów oraz miejsca postojowe także dla taksówek, rowerów.

Drugi to przebudowa układu drogowego w rejonie dworca, która obejmie ul. Grottgera na odcinku od skrzyżowania z ul. Asnyka do ul. Bardowskiego. Na skrzyżowaniu Grottgera i Asnyka powstanie rondo.

Trzeci etap to przebudowa budynku dworca.

W środę (1 lutego) wykonawca prac zamknie ulicę  Grottgera – odcinek od skrzyżowania z ul. Asnyka do placu Kilińskiego. Ulica św. Mikołaja będzie jednokierunkową – ruch od strony ul. Asnyka w kierunku ul. Żeromskiego.

Na wyłączonym z ruchu odcinku ul. Grottgera w środę rozpocznie się przebudowa. W pierwszej kolejności wykonawca przebudowywał będzie chodniki. Ruch pieszy będzie odbywał się wyłączoną z ruchu jezdnią samochodową.