Opiekunowie osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, którzy wspólnie z nią mieszkają, mogą skorzystać w Rzeszowie z całodobowej opieki wytchnieniowej. Bliskim zajmą się pracownicy Donum Corde w Budach Głogowskich.

Pobyt w ośrodku jest bezpłatny - podkreśla wiceprezydent Rzeszowa Krystyna Stachowska.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzeszowie ogłosił właśnie nabór do kolejnej edycji "Opieki wytchnieniowej - pobytu całodobowego". Zgłoszenia będą przyjmowane do 28 kwietnia.

Kto może skorzystać z tej formy wsparcia? Członkowie rodzin lub opiekunowie, którzy mieszkają wspólnie z osobą z niepełnosprawnością w stopniu znacznym. Muszą sprawować nad nią całodobową, bezpośrednią opiekę.

Usługa jest przyznawana po uwzględnieniu stanu zdrowia i sytuacji uczestników oraz potrzeb członków rodzin lub opiekunów. Ma w założeniu odciążać od codziennych obowiązków i zapewnić czas na odpoczynek i regenerację.

Jeżeli opiekun nie czuje się na siłach danego dnia sprawować opieki nad osobą z niepełnosprawnością, mogą się nią zaopiekować pracownicy centrum Donum Corde.

Osoby zainteresowane programem opieki wytchnieniowej muszą dostarczyć do sekretariatu MOPS przy ul. Poniatowskiego 14:

  • wypełnioną i podpisaną kartę zgłoszenia do programu,
  • kserokopię orzeczenia o niepełnosprawności,
  • podpisaną informację dla członka rodziny lub opiekuna osoby  z niepełnosprawnością, dotyczącą  programu,
  • Karty pomiaru niezależności funkcjonalnej według zmodyfikowanych kryteriów oceny.