Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej za projekt naukowo-badawczy "Las w życiu i kulturze mieszkańców Rzeszowszczyzny" otrzymało Grand Prix 44. Konkursu na Wydarzenie Muzealne Roku Sybilla 2023. W sumie nagrodzono placówki z całego kraju w sześciu kategoriach; po raz drugi wręczono też nagrodę publiczności.

Nagrodzony Grand Prix projekt był realizowany w latach 2021-23. Pracownicy kolbuszowskiego muzeum badali, jakie znaczenie ma las dla dwóch grup etnograficznych: Lasowiaków i Rzeszowiaków. Chodziło o znaczenie lasu w lokalnej gospodarce, ale też w tradycji obrzędowej, folklorze i kulturze. Zebrane materiały i wyniki badań terenowych zostały opublikowane w w książce, są też dostępne na stronie internetowej. 

Gala wręczenia Nagrody Sybilla odbyła się w w Muzeum Architektury we Wrocławiu. 

Wiem, na czym polega Państwa praca. Wszystkim nagrodzonym, wyróżnionym i nominowanym gratuluję i chcę podkreślić, że państwa praca jest ważna. Dostępność dzieł sztuki i dzieł kultury jest dla nas wszystkich priorytetem - mówiła podczas uroczystości minister kultury Hanna Wróblewska.

Nagrody, w sześciu kategorii konkursowych, przyznało jury pod przewodnictwem dra hab. Michała Woźniaka. 

Laureatami zostali: 

  • Grand Prix 44. Konkursu na Wydarzenie Muzealne Roku Sybilla 2023 -  Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej;
  • W kategorii "Konserwacja i ochrona dziedzictwa kultury" -  Muzeum Narodowe w Poznaniu za wystawę "Idę w świat i trwam. Obrazy Jacka Malczewskiego ze zbiorów Lwowskiej Narodowej Galerii Sztuki im. Borysa Woźnickiego";
  • W kategorii "Edukacja" - Muzeum Narodowemu w Gdańsku za projekt "Schronienie - edukacja dla dobrostanu";
  • W kategorii "Projekty naukowo-badawcze" - Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej;
  • W kategorii "Nowe i zmodernizowane wystawy stałe"  - Muzeum Inżynierii i Techniki w Krakowie za wystawę "Miasto. Technoczułość"; 
  • W kategorii "Wystawy czasowe"  - Muzeum Gdańska za wystawa "Wolę o tym nie mówić. Tożsamość gdańszczan a powojenna rzeczywistość"; 
  • W kategorii "Inwestycje" Sybillę 2023 przyznano Państwowemu Muzeum na Majdanku - Muzeum i Miejsce Pamięci w Sobiborze; 
  • Nagrodę publiczności przyznaną w internetowym głosowaniu - Zamek Królewski na Wawelu za wystawę "Obraz Złotego Wieku";
  • Nagrodę specjalną otrzymało za programy edukacyjne Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie.

Organizatorem konkursu jest rokrocznie Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów.