Podczas modernizacji sieci ciepłowniczej przy ul. Langiewicza w Rzeszowie robotnicy prowadzący prace ziemne natrafili na ludzkie kości i wojskowy hełm. Policjanci pod nadzorem prokuratora zabezpieczyli miejsce, w którym dokonano znaleziska. Prace wstrzymano, a teren został zamknięty do dyspozycji archeologów.

Prace rozpoczęto w kilku miejscach równocześnie. Podczas wykopów przy budynku Langiewicza 21 operator koparki natrafił na fragmenty blach.

W wykopach znajdujemy różne rzeczy, więc to nie było aż tak bardzo zaskakujące. Jednak po wyjęciu blach z wykopu naszym oczom ukazały się kości. Prawdopodobnie ludzkie. Znaleźliśmy tam także hełm wojskowy. Prawdopodobnie z okresu I lub II wojny światowej - opowiada Piotr Kaszuba, kierownik robót z MPEC.

Prace w tym miejscu natychmiast wstrzymano i powiadomiono policję, a ta z kolei prokuraturę. Wykopane kości i hełm zostały zabrane do analizy biegłych, a teren zabezpieczony, zamknięty do dyspozycji archeologów. Wstępnie potwierdzono, że wykopane kości są ludzkie.

Będziemy czekać na efekty tych prac oraz na zezwolenie służb na kontynuowanie przebudowy. Przynajmniej na tym etapie nic nie wskazuje, że nasze działania będą opóźnione, bo pracujemy przy tej inwestycji równocześnie w kilku miejscach - mówi prezes MPEC Dariusz Kotowicz.

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej modernizuje sieć ciepłowniczą w centrum Rzeszowa. Przebudowywana jest sieć wraz z przyłączami cieplnymi do budynków o numerach 17, 21, 25. Prace nie powodują przerw w dostawie ciepła, a ich efektem będzie m. in. znaczne ograniczenie strat na przesyle.

Na odcinku 220 metrów układamy nowe rury ciepłownicze. Wymieniamy wyeksploatowany i nieefektywny energetycznie fragment sieci. Dzięki tej modernizacji ograniczymy straty ciepła nawet o 30 procent. Wartość tych prac to kwota 450 tysięcy złotych - podkreśla Dariusz Kotowicz.

Prace były niezbędne, bo w tym rejonie miasta istniejąca sieć ma już 48 lat. Powstała w 1974 roku. Jest więc zużyta i awaryjna.

Rzeszowski MPEC w 2022 roku na inwestycje i remonty systemu ciepłowniczego wyda prawie 27 milionów złotych. Za te pieniądze zaplanowano i już w większości wykonano modernizacje, przebudowy, remonty oraz budowę nowych sieci o łącznej długości ponad 11 kilometrów. Do końca roku do sieci ciepłowniczej przyłączonych zostanie 39 budynków.