​Wojewódzki Urząd Pracy (WUP) w Rzeszowie przeznaczy niemal 36,6 mln zł na poprawę jakości doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych i liceach z Podkarpacia.

Jak poinformował dyr. WUP Tomasz Czop, projekt pn. "Orientuj się!" dofinansowany jest ze środków unijnych, z programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027.

Projekt, który będziemy realizować dotyczy poprawy jakości doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych i liceach z terenu województwa podkarpackiego. Cel ten będzie realizowany m.in. poprzez kompleksowe szkolenia i możliwość wzięcia udziału w studiach podyplomowych dla szkolnych doradców zawodowych - dodał.

Pieniądze przekazane będą również na zakup wyposażenia dla szkolnych ośrodków kariery czy na animowanie wydarzeń związanych z zatrudnieniem.

Jak podkreślił Czop, uczniowie podkarpackich podstawówek i liceów będą mogli skorzystać również z indywidualnego doradztwa zawodowego. Ważną częścią projektu są wizyty studyjne u pracodawców, wizyty przedsiębiorców w szkołach czy spotkania z rodzicami uczniów, mające na celu szerzenie wiedzy w zakresie wyborów zawodowych - zaznaczył dyrektor rzeszowskiego WUP.

Uczestnikami projektu będzie 300 nauczycieli wyznaczonych do realizacji zadań z zakresu doradztwa zawodowego, kadra zarządzająca szkołą, 300 nauczycieli innych przedmiotów, a także blisko 9 tys. uczniów.

Nabór szkół do uczestnictwa w projekcie jest planowany w styczniu 2024 r. Projekt będzie realizowany do końca czerwca 2029 r.
Budżet projektu to blisko 36,6 mln zł, został on dofinansowany z funduszy UE kwotą ponad 32 mln zł.