​Projekt "Zachowanie bioróżnorodności Połoniny Wetlińskiej poprzez ochronę zagrożonych gatunków przed negatywnym oddziaływaniem turystyki" kosztował ponad 4,2 mln zł, z czego dofinansowanie unijne wyniosło 2,3 mln zł.

"Chatka Puchatka" została wybudowana jako wojskowy posterunek obserwacyjny. W 1956 roku przejęło go PTTK. Od 1967 roku był całorocznym schroniskiem. Pierwszym dzierżawcą schroniska był Ludwik Pińczuk. W 2015 roku budynek przejął BdPN. Modernizacja rozpoczęła się w 2019 roku. 

W związku z otwarciem schronu turystycznego BdPN poinformował, że przywrócony został pierwotny przebieg szlaku turystycznego czerwonego przez Smerek-Połoninę Wetlińską do Brzegów Górnych.

Pozostaje otwarty szlak łącznikowy zielony przy dolnej granicy lasu, łączący szlak żółty z Przełęczy Wyżnej, szlak czerwony z Brzegów Górnych, szlak czarny z Campingu Górna Wetlinka. Nadal zamknięty będzie odcinek szlaku żółtego z Przełęczy Wyżnej od dolnej granicy lasu do schronu turystycznego BdPN na Połoninie Wetlińskiej.

Z parkingu na Przełęczy Wyżnej do "Chatki Puchatka" można dotrzeć wędrując szlakiem żółtym do dolnej granicy lasu, następnie szlakiem zielonym łącznikowym i dalej szlakiem czerwonym.

Schronisko od lat cieszyło się ogromną popularnością, ale borykało z ogromnymi problemami. Zły stan techniczny, brak toalet i zaplecza sanitarnego oraz niewielka powierzchnia udostępniona dla turystów na odpoczynek powodowały, że miejsce to stawało się zaniedbane. 

Po przebudowie obiekt nadal będzie pełnił funkcję całodobowego schronu. Koncentracja w nim osób odpoczywających, zagospodarowanie i rekultywacja jego sąsiedztwa oraz uregulowanie kwestii ścieków przyczyni się do ochrony różnorodności biologicznej otoczenia przyrodniczego. 

Edukacje przyrodniczo-turystyczną zapewnią odpowiednie tablice informacyjne oraz rozpowszechnianie wydawnictw BdPN.

Dodatkowo w obiekcie znajdować się będzie miejsce dla straży BdPN, której przedstawiciele będą dbać o przestrzeganie zasad poruszania się po wyznaczonych szlakach. Budynek jest przystosowany dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami.