Trwa budowa węzła Grunwaldzka, na granicy Poznania i Plewisk. Od dzisiaj, 4 października zmienia się organizacja ruchu w tym rejonie. Między innymi ponownie udostępniony zostanie przejazd ul. Szarotkową i Piwoniową.

Od dzisiaj przywrócony zostanie przejazd ul. Szarotkową i Piwoniową, a także udostępniona zostanie tymczasowa, wydłużona jezdnia ul. Grunwaldzkiej, którą kierowcy aktualnie przejeżdżają przez torowisko kolejowe. 

W rejonie ul. Piwoniowej połączy się z obecną jezdnią ul. Grunwaldzkiej. To pozwoli wyłączyć z ruchu fragment jezdni od strony ul. Piwoniowej i Szarotkowej i tym samym umożliwi kontynuację robót związanych z budową bezkolizyjnego przejazdu pod torowiskiem kolejowym. 

W dalszym ciągu przejazd będzie więc możliwy w obu kierunkach.

Oprócz tego od 4 października kierowcy korzystający obecnie z łącznika między ul. Szarotkową i Grunwaldzką, ponownie przejadą przez skrzyżowanie ul. Szarotkowej i Piwoniowej. 

Zmiany dotyczą również pieszych. Udostępniony zostanie ciąg po wschodniej stronie ul. Grunwaldzkiej, a zamknięty zostanie ten po stronie zachodniej - między łącznikiem a ul. Piwoniową.