​Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie przed wzrostem poziomu wody w rzece Barycz w woj. wielkopolskim z możliwością przekroczenia stanów alarmowych. Alert obowiązuje do godzin porannych w poniedziałek.

Ostrzeżenie hydrologiczne drugiego stopnia wydano dla zlewni Baryczy (Wielkopolska) bez Orli i Polskiego Rowu.

Jak poinformował IMGW, w okresie obowiązywania alertu możliwe jest podnoszenie się poziomu wody w rzece na tym obszarze do przekroczenia stanów alarmowych.

Alert drugiego stopnia obowiązuje do godz. 6:00 w poniedziałek.

Ostrzeżenie drugiego stopnia wydawane jest, gdy obserwowane lub prognozowane poziomy wody układają się w strefie powyżej stanów ostrzegawczych z możliwością krótkotrwałego przekroczenia stanów alarmowych.