XV- i XVI-wieczne ręcznie spisywane księgi będzie można zobaczyć już w najbliższy wtorek i tylko wtedy w Bibliotece Uniwersyteckiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wśród prezentowanych zbiorów znajdą się między innymi Almanach krakowski z 1500 roku czy karty najstarszego łacińsko-polskiego słownika opracowanego w pierwszej połowie XVI wieku.

To prawdziwa gratka dla miłośników historii. Już 6 grudnia w Bibliotece Uniwersyteckiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu będzie można zobaczyć na własne oczy księgi spisane własnoręcznie przez średniowiecznych mnichów oraz studentów. Zaprezentowane zostaną na przykład: najstarszy odkryty w Poznaniu drukowany Almanach krakowski oraz słownik Bartłomieja z Bydgoszczy, czyli najstarszy łacińsko-polski słownik opracowany w pierwszej połowie XVI wieku. Nie zabraknie też ciekawostek.

Wśród prezentowanych ksiąg mamy na przykład księgę łańcuchową, która była zabezpieczona łańcuchem w lektorium, a to, co mamy w środku, to gramatyka łacińska - mówi w rozmowie z RMF FM dr Alicja Szulc. Księgę przepisał własnoręcznie student Akademi Krakowskiej, który spisał w sumie 530 grubych kart. To zbiór, który on miał w posiadaniu na użytek własny - dodała. 

Prezentowane zbiory to egzemplarze wpisane do Narodowego Zasobu Bibliotecznego. To unikatowe zbiory biblioteczne mające wyjątkowe znaczenie dla dziedzictwa narodowego oraz szczególną wartość historyczną, naukową, kulturalną bądź artystyczną - wyjaśnia dr Alicja Szulc z Biblioteki Uniwersyteckiej. 

Każda biblioteka posiadająca tego rodzaju unikatowe obiekty, podlegające szczególnej ochronie, może ubiegać się o ich włączenie do NZB. Wnioski opiniuje Rada ds. Narodowego Zasobu Bibliotecznego przy Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego - mówi dr Szulc.

Zbiory będą prezentowane 6 grudnia w Bibliotece Uniwersyteckiej przy ul. Ratajczaka w Poznaniu.

Opracowanie: