Odpowiednio przygotowani i przeszkoleni seniorzy pomogą w opiekowaniu się noworodkami w poznańskim szpitalu im. F. Raszei. Celem projektu "Senior maluszka tuli" jest pomoc maluchom przebywającym na oddziale noworodkowym, ich rodzicom i pracownikom szpitala.

Opieka wolontariuszy nad dziećmi będzie się odbywać za zgodą rodziców i personelu medycznego.

Autorzy projektu przypomnieli, że nie zawsze rodzice noworodków mogą z nimi przebywać w szpitalu. Zdarza się, że najmłodsze dziecko jest wcześniakiem, a rodzice muszą opiekować się pozostałym rodzeństwem. Czasami mamy niedomagają po porodzie albo cała rodzina nowo narodzonego malucha mieszka poza Poznaniem.

W takich sytuacjach nie da się uniknąć momentów, w których dziecko przebywa w samotności. Jej efektem może być wzrastający stres i poziom lęku, obniżenie układu odpornościowego, a także długofalowe konsekwencje, które mogą źle się odbić na rozwoju psychicznym noworodka - podali autorzy przedsięwzięcia.

Najpierw szkolenia

Seniorzy, którzy będą chcieli zaangażować się w wolontariat, muszą najpierw przejść odpowiednie szkolenie.

Przed rozpoczęciem wolontariatu seniorzy będą musieli przejść nie tylko badania lekarskie, ale także praktykę pod okiem pielęgniarek lub położnych na Oddziale Noworodkowym w Szpitalu Miejskim im. Franciszka Raszei. Będą mieli również możliwość indywidualnych rozmów ze specjalistami - poinformowała dyrektorka Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Poznania Magdalena Pietrusik-Adamska.

Po raz pierwszy opiekę nad noworodkami w ramach poznańskiego projektu "Senior maluszka tuli" wolontariusze sprawowali w 2019 roku. Chętni, którzy zgłosili się do projektu także wówczas musieli najpierw przejść przez cały cykl szkoleń. Poznali topografię szpitala i organizację pracy na oddziale, ukończyli kursy BHP.

Wykwalifikowane położne wyjaśniły im, jak bezpiecznie zajmować się tak małymi dziećmi, jak je karmić i jak przytulać. Wolontariusze nauczyli się też zasad epidemiologicznych związanych z przebywaniem na oddziale noworodkowym, poznali psychologiczne aspekty pracy, a podczas pierwszych praktyk zapoznali się ze znajdującym się w szpitalu sprzętem i akcesoriami.

Realizacja przedsięwzięcia jest efektem współpracy Miasta Poznania, Szpitala Miejskiego im. Franciszka Raszei oraz realizatora zadania "Pelikan" - Towarzystwa Wspierania Chorych i Potrzebujących im. dra Kazimierza Hołogi.