Poznański sanepid zapowiada kolejne kontrole w hostelu dla Ukraińców przy ulicy Warszawskiej w Poznaniu. W styczniu ujawniono tam szereg nieprawidłowości - między innymi zagrzybione ściany czy brak ciepłej wody. Ostatnia kontrola odbyła się 16 lutego.

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Poznaniu planuje dalsze kontrole w hostelu dla Ukraińców przy ul. Warszawskiej w Poznaniu. 19 stycznia odbyła się tam kontrola, która wykazała szereg uchybień. Inspektorzy stwierdzili wówczas, że ściany w obiekcie są zagrzybione i brudne. Mieszkańcy mieli przygotowywać posiłki w pomieszczeniu zlokalizowanym tuż obok sanitariatów. Ponadto obiekt miał być brudny, a w pokojach znaleziono karaluchy.

Właściciel obiektu miał doprowadzić go do porządku do kolejnej kontroli, którą zaplanowano na 16 lutego. Jednak w międzyczasie sprawa hostelu ucichła. Sprawdziliśmy zatem jakie jest stanowisko poznańskiego sanepidu po kontroli z 16 lutego.

Celem kontroli było sprawdzenie wykonania nakazów decyzji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu (PPIS) z 2 września 2021 r. oraz wykonanie poleceń zawartych w protokołach kontroli z 19 stycznia 2023 r. - przekazuje Cyryla Staszewska, rzeczniczka Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu. W wyniku inspekcji stwierdzono, że warunki bytowe mieszkańców uległy znacznej poprawie. Szczególnie jeśli chodzi o jakość posiłków, zapewnienie ciepłej wody całodobowo, czy zwiększenia liczby pralek (10 szt.) oraz prysznicy w obiekcie.

Inspektorzy sanepidu nie stwierdzili natomiast nieprawidłowości związanych z bieżącym stanem sanitarno-higienicznym wyposażenia punktu wydawania posiłków. Nie wykazano również uchybień związanych z dystrybucją żywności. Ustalono także, że zabiegi dezynsekcji wykonała na polecenie właściciela budynku wyspecjalizowana firma.

Jednak przeprowadzona kontrola wykazała, że właściciel obiektu nie wykonał decyzji decyzji administracyjnej, wydanej przez PPIS w Poznaniu z 2021 r. W dalszym ciągu nie doprowadzono do właściwego stanu sanitarno-higienicznego kilku kabin prysznicowych, drzwi, okien, podłóg na schodach, części sufitu na korytarzu oraz ścian w pomieszczeniu suszarni i na jednej z klatek schodowych - dodaje Staszewska. W związku z tym na właściciela hostelu nałożono kolejny mandat i wyznaczono następny termin, do którego nieprawidłowości mają zostać usunięte. Data podana przez sanepid to 8 września.

W najbliższych dniach zostanie przeprowadzona kolejna kontrola sprawdzająca wykonanie nakazów decyzji z 2021 r. oraz zaleceń pokontrolnych z 16 lutego br. - kończy rzeczniczka poznańskiego sanepidu.

Opracowanie: