Coraz bliżej porozumienia lekarzy neonatologów oraz dyrekcji szpitala Ginekologiczno-Położniczego przy ul. Polnej w Poznaniu. Po długotrwałych rozmowach udało się porozumieć w sprawie czterech z pięciu postulatów medyków.

Ostatnim spornym punktem jest postulat dotyczący przywrócenia liczby dyżurujących lekarzy na oddziale. Neonatolodzy chcą, by została ona zwiększona do czterech medyków, po tym jak od końca sierpnia dyżury pełni trzech neonatologów. 

W swoich postulatach lekarze zaznaczali też, że chcą podniesienia płac do 15 tys. złotych brutto przy jednoczesnym braku zmiany formy zatrudnienia z etatów na kontrakty. 

Z końcem czerwca grupa około 30 lekarzy złożyła wypowiedzenia. W związku z brakiem 100-procentowego dojścia do porozumienia strony wystąpią do ministra rodziny i polityki społecznej o wyznaczenie zewnętrznego mediatora lub same zdecydują o wyborze mediatora wskazanego przez dyrekcję lub lekarzy. 

Poznański szpital ginekologiczno-położniczy jest największą taką placówką w Polsce. Co roku przyjmowanych jest w niej około 7 tysięcy porodów.

Opracowanie: