W tym miejscu wszystkiego będzie można dotknąć, powąchać lub spróbować - ogród sensoryczny ma pozwolić nam na badanie rzeczywistości wszystkimi pięcioma zmysłami.

Projekt kosztował ponad pół miliona złotych i został zrealizowany w ramach programu "Żary, tu chcę żyć!!!".

Ogród będzie podzielony na pięć stref - smaku, zapachu, węchu, dotyku oraz wzroku. Nowo wybudowany ogród sensoryczny będzie miejscem, które umożliwi osobom w różnym wieku i o różnej sprawności psychoruchowej bliższe poznanie świata.

Będą nasadzane przede wszystkim rośliny: drzewa, niewielkie krzewy jak porzeczka, zioła, drzewa owocowe. Rośliny będą miały różną kolorystykę i walory zapachowe, by pobudzać zmysły - tłumaczy Daniel Babula z żarskiego magistratu.

Dodatkowym elementem będzie ścieżka sensoryczna składająca się z kilku rodzajów nawierzchni, co pozwala na pobudzenie zmysłu dotyku. Jest to szczególnie istotne dla osób z dysfunkcjami wzroku.

Projekt "Żary, tu chcę żyć!!!" finansowany ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 realizowany jest w ramach programu "Rozwój Lokalny"