"Dzieje muzealnictwa na Pomorzu Zachodnim do roku 1945" to temat pracy doktorskiej, którą na Wydziale Historii Uniwersytetu Adama Mickiewicza obronił Ignacy Skrzypek. Urodzony w 1940 roku, najstarszy doktorant wydziału z wykształcenia i z zamiłowania jest archeologiem - podała uczelnia.

83-letni Ignacy Skrzypek przez lata kierował Działem Archeologicznym w Muzeum w Koszalinie. Jest ceniony w środowisku badaczy dziejów Pomorza Zachodniego i tamtejszych muzealników.

Oprócz archeologicznych badań, w obszarze zainteresowań Ignacego Skrzypka znalazła się też regionalistyka i związane z nią dzieje pomorskiego muzealnictwa. Tego właśnie zagadnienia dotyczy obroniona dysertacja doktorska, owoc wieloletnich studiów w tym zakresie - poinformowała Agnieszka Książkiewicz z sekcji prasowej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Obronie przewodniczył prof. Przemysław Matusik.