Powiatowy Lekarz Weterynarii w Olsztynie potwierdził wściekliznę u martwego nietoperza. Zwierzę zostało znalezione na Zatorzu, przy ul. Jagiellońskiej. Służby wyznaczyły obszar zagrożony wystąpieniem wścieklizny.

Obszar ten obejmuje ulice: Małeckiego, Wojska Polskiego, Rataja, Toruńska, Poprzeczna, Cicha, Zientary-Malewskiej, Limanowskiego. W tym rejonie należy unikać kontaktu ze zwierzętami dzikimi. Nie należy dotykać zwierząt podejrzanych lub padłych, a w przypadku znalezienia martwych nietoperzy czy innych ssaków należy powiadomić powiatowego lekarza weterynarii, straż miejską lub policję.  

Psy powinny być trzymane na ogrodzonym terenie lub wyprowadzane na smyczy, a koty utrzymywane w odosobnieniu. Należy dopełnić obowiązku corocznych szczepień psów przeciw wściekliźnie, zalecane są również szczepienia kotów.

Zamieszkiwanie nietoperzy w pobliżu siedlisk ludzkich, lasów, parków i zabudowań, a nawet bytowanie w szczelinach znajdujących się w szczelinach budynków mieszkalnych jest zjawiskiem naturalnym. Nietoperze w Polsce podlegają ścisłej ochronie gatunkowej.

Nietoperze, tak jak inne ssaki, są wrażliwe na zakażenie wirusem wścieklizny, ale ryzyko transmisji czyli przenoszenia wirusa między zwierzętami jest niewielkie. U chorych nietoperzy obserwuje się utratę zdolności lotu, nadpobudliwość na dotyk i dźwięk, przewracanie się na grzbiet i aktywność dzienną niespotykaną u zdrowych osobników. Nietoperze nie wykazują agresji.